Atgal

Naujienos

Filosofijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2021

2021-04-07

Disertacijų tematikų konkursas
 
Balandžio 8 d. skelbiamas konkursas filosofijos mokslo krypties (H 001) disertacijų tematikoms.
 
Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
 
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 8 d. iki gegužės 7 d.

Doktorantų vadovų konkursas
 
Balandžio 8 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
 
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus[1]  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
-   CV Europass forma
-   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
-   Prašymas dalyvauti konkurse
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 8 d. iki gegužės 7 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
(Kol tęsiasi karantinas, dokumentus prašome pateikti el. paštu)
 
Vytauto Didžiojo universitetas Kontaktinis asmuo – Rasa AndrišiūnaitėTel. +370 619 21615El. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institutas    Kontaktinis asmuo – Sandra Kuliešienėel. paštas lkti@lkti.lt 
Europos humanitarinis universitetas    Kontaktinis asmuo – Oleg Vinichenkoel. paštas: oleg.vinichenko@ehu.lt
 
Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 31 d.


[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai.