Atgal

Naujienos

Algio Uždavinio skaitymai: tradicionalizmas pasaulyje ir Lietuvoje

2021-07-23

                 Kviečiame į renginį „Algio Uždavinio skaitymai: tradicionalizmas pasaulyje ir Lietuvoje“, kuris vyks rugpjūčio 14-15 dienomis Margonių kaimo klojimo teatre.
                 Mokslinė renginio dalis prasidės šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 11 val. Numatomi keturi posėdžiai, kiekvieno iš kurių metu bus diskutuojama aktualiomis su tradicionalizmo būkle ir raidos perspektyvomis susietomis temomis. Prieš diskusijas bus skaitomi įvadiniai pranešimai. Numatomos šios diskusijų temos:
„Sakrali tradicija istorijoje ir dabartyje“ (moderatorius Audrius Beinorius). Įvadiniai pranešimai: „Tradicijos ir sakralios žinijos atgaivinimas XX a. Vakaruose modernizmo ideologijos slinkčių akivaizdoje“ (Ina Kiseliova) ir „Tradicionalizmo įtaka Algio Uždavinio mąstymui“ (Žilvinas Vareikis).
„Postmodernas: veidai ir kaukės“ (moderatorius Antanas Andrijauskas). Įvadinį pranešimą tema „Algio Uždavinio postmodernybės kritika“ perskaitys Šarūnas Šimkus.
„Tobulėjimo trajektorijos: jogai, sufijai, masonai“ (moderatorius Stanislovas Juknevičius). Įvadiniai pranešimai: „Joginio patyrimo ontologiniai ir epistemologiniai aspektai Indijos filosofijoje“ (Tadas Snuviškis), „Sufizmo problematika Sindziange“ (Konstantinas Andrijauskas) ir „Masonas Pinokis ir komjaunuolis Buratinas: žmogėjimo skirtumai“ (Arūnas Brazauskas).
„Archainis lietuvių mąstymas“ (moderatorius Žilvinas Svigaris). Įvadinį pranešimą „Mitologiniai pirmapradiškumo impulsai“ perskaitys Gediminas Martišius.
              Po mokslinės dalies vyks pašnekesiai laisvomis (su Algio Uždavinio gyvenimu ir kūrybą susietomis) temomis, bus rodomas filmas apie tradicionalizmo mokyklos ištakas ir raidą. Vakare skambės Bengalijos baulų ir Indijos klasikinė hindustani muzika (Kristė Elena Krupoviesaitė, Adomas Šimkūnas). Viso renginio metu sakralią ugnį globos Saulius Leonavičius.

Sekmadienio programa bus sudaryta atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus ir norus.

Telefonas pasiteiravimui +370 685 06126, el. adresas k.krupoviesaite@gmail.com

Organizatoriai