Atgal

Naujienos

2020 m. spalio 10 d. (šeštadienį) rengiama atidėta devyniolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijosciklo konferencija

2020-09-21

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

2020 m. spalio 10 d. (šeštadienį) rengia atidėtą devynioliktą nacionalinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

MENINĖS KŪRYBOS PROCESŲ PSICHOLOGIJOS IR PSICHOPATOLOGIJOS PROBLEMATIKA DABARTINĖJE ESTETIKOJE, MENO FILOSOFIJOJE IR MENO TEORIJOJE

Konferencija vyks LKTI Posėdžių salėje (Vilnius, Saltoniškių g. 58) Įėjimas laisvas

PROGRAMA

Rytinis posėdis.  I sesija. Moderuoja  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,  prof. (h.p.) Tomas Sodeika

 • 10:00-10:20 Vaida Adomaitienė. Dailės terapija: psichinės sveikatos svarba bei kūrybos terapinė pusė
 • 10:20-10:40 Tomas SodeikaNuo genialumo iki beprotybės- vienas žingsnis: Johanno Georgo Hamanno genijaus sampratos aktualumas
 • 10:40-11:00Antanas Andrijauskas. Tradicinių genialumo ir psichinės patologijos pertvarų griuvimas
 • 11:00-11:20 Stanislovas MostauskisPathossampratos virsmai: Foucaulto idėjų komentarai
 • 11:20-11:40  Augustinas Dainys.Pamišimas ir galimų pasaulių ontologija
 • 11:40-12:00  Algis Vyšniūnas. Kūryba architektūroje – tarp meno ir projektavimo paslaugos
 • 12.00-12.20  Diskusijos

12.20-12.40 Kavospertrauka

II sesija.  Moderuoja dr. Loreta Poškaitė, dr. Žilvinas Vareikis

 • 12.40-13.00 Edvardas Šidlauskas. Kūrėjo  valia – pamatinė kūrybinio proceso prielaida
 • 13.00-13.20 Jūratė Landsbergytė. Paranormalumo aspektas kompozitoriaus Ričardo Kabelio kūrybos kontekste
 • 13.20-13.40 Loreta Poškaitė. Estetinio patyrimo formavimas šiuolaikiniuose kinų soduose: tarp kiniškumo ir globališkumo, tradicijos ir modernizmo
 • 13.40-14.00 Žilvinas Vareikis. Kūrybinio mąstymo spontaniškumo ir statiškumo antagonizmas Liezi filosofijoje
 • 14.00-14.20 Lina Gotautė. François Jullieno psichoanalizės konceptai: Freudo ir kiniškosios kūrybinės minties skerspjūvis
 • 14.20-14.40 SalomėjaJastrumskytė. Performanso menas – psichosomatinė visuomenės kritika? Monikos Dirsytės atvejis
 • 14.40-15.00  Lina Vidauskytė. Menininkų patografijos kaip medžiaga psichiatrui

15.00-15.20 Diskusijos

15.20-16.00 PIETŲ PERTRAUKA

Popietinis posėdis.

III popietinė sesija.  Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Žilvinas Svigaris

 • 16.00-16.20 Žilvinas Svigaris. Čiurlionis: mąstymas be žodžių
 • 16.20-16.40 Kristė Norvaišaitė. Čiurlionio kūrybingo žmogaus vizijos paieškos
 • 16.40-17.00  Laura Varanauskaitė. Sąmoningumą atveriantis genialumas: kosmologinis Saulės simbolis lietuvių poezijoje po Čiurlionio
 • 17.00-17.20 Greta Suraučiūtė. Gamtos poveikis tradicinės kinų peizažo tapybos estetikos ir kompozicijos principų formavimuisi
 • 17.20-17.40  Inga Laužonytė. Kūrybingumo erdvės: dialogas tarp meninės metaforos ir filosofinės minties
 • 17.40-18.00  Valentinas Butanavičius. Psichikos sutrikimai, genialumas ir žaidybiškumas kaip spontaniška kūrybinės laisvės išraiška
 • 18.00-18.20  Malvina JelinskaitėFotografijos vaizdinių medijavimas asmeniniame meninės kūrybos procese
 • 18.20-18.40  Ona GaidamavičiūtėArt nouveauatvertis Alphonse Mucha meninės kūrybos procese 
 • 18.40-19.00 Diskusijos

Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai :  mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė 
Inga Laužonytė,  tel. 8 64542406, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi aštuntam „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų” tomui, kurį numatoma išleisti 2021 metais.

Prašome konferencijos dalyvius būti su kaukėmis ir laikytis visų saugumo priemonių

LANKSTINUKAS (PDF)