Atgal

Naujienos

2020 m. birželio 30 d. rengiama dvidešimt pirma nacionalinė konferencija iš ciklo EGZISTENCIALIZMAS, JO IDĖJINĖS IŠTAKOS, SKLAIDA IR PĖDSAKAS KULTŪROJE

2020-06-26

Konferencija vyks LKTI (Vilnius, Saltoniškių g. 58). Įėjimas laisvas

PROGRAMA 

Rytinis posėdis.  I sesija. Moderuoja  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,  dr. Tautvydas Vėželis

 • 10:00-10:20  Gintautas Mažeikis. Th. Adorno ginčai su M. Heideggerio filosofija
 • 10:20-10:40 Stasys Mostauskis. Į ribą įrašytas žmogus arba egzistencializmas anapus psichologijos
 • 10:40-11:00 Tautvydas Vėželis. Niekis ir slėpiningi jo vardai: kaip skaityti autentiškus egzistencinius tekstus?11:00-11:20 Antanas Andrijauskas. Skverbiantis į egzistencinę meno psichopatologiją11:20-11:40 Henrikas Pupelis. Filosofinės egzistencinės psichologijos ištakos ir jų  svarba nūdienoje   
 • 11:40-12:00 Diskusijos

12.00-12.20 Kavos pertrauka

II sesija.  Moderuoja dr. Žilvinas Svigaris, dr. Žilvinas Vareikis

 • 12.20-12.40 Žilvinas Vareikis. Išmintingo žmogaus laikysena gamtos ir visuomenės atžvilgiu Spinozos ir Laozi egzistencinėje etikoje
 • 12.40-13.00 Justinas Grigas. Valios ir pažinimo dialektika (egzistencinės) psichoterapijos procese: keletas svarstymų remiantis Kierkegaardu
 • 13.00-13.20 Žilvinas Svigaris. Friedricho Nietzche‘s gyvenimo filosofija: Dionisiškasis kūrybiškumo pradas13.20-13.40 Nerijus Stasiulis. Kūnas Heideggerio mąstyme
 • 13.40-14.00 Augustinas Dainys.  Tiesos egzistencinė interpretacija
 • 14.00-14.20 Diskusijos

14.20-15.00 Pietų pertrauka

Popietinis posėdis.
III popietinė sesija.  Moderuoja doc. dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, dr. Vaida Asakavičiūtė

 • 15.00-15.20 Tomas Sodeika. Karlo Jasperso filosofinis tikėjimas
 • 15.20-15.40 Lina Vidauskytė. Gabrielio Marcelio konkretybės filosofija ir pažeminimo technikos
 • 15.40-16.00 Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. André Malraux egzistencializmas: gyvenimo ir kūrybos trajektorijos
 • 16.00-16.20 Lina Gotautė.  Procesas vs kūrimas - žmogiškosios egzistencijos poliai: F. Jullieno atvejis
 • 16.20-16.40 Vaida Asakavičiūtė. Buberis: egzistencinis dialogas kaip iššūkis medijų visuomenėje
 • 16.40-17.00 Diskusijos

17.00-17.20 Kavos pertrauka

IV sesija.  Moderuoja  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,  dr. Nida Gaidauskienė

 • 17.20-17.40 Nida Gaidauskienė. Dievų takais – iki Dievų miško: Balio Sruogos egzistencinės laikysenos dviejų  pasaulinių karų sąlygomis 
 • 17.40-18.00 Alma Laužonytė.  Politika ir galios dispozityvas: egzistencinis dialogas su kultūra siekiant viešų interesų susidūrimo
 • 18.00-18.20 Valentinas Butanavičius. Mokytojo-kūrėjo profesinis laukas Pierre Bourdieu egzistencializmo atodangoje
 • 18.20-18.40 Justas Dalinkevičius. Egzistencializmo ir romantizmo saitai pagal Williamą Blake`ą
 • 18.40-19.00 Inga Laužonytė. Metaforiškas S. Eidrigevičiaus pasaulis: tarp egzistencializmo ir siurrealizmo19.00-19.20 Diskusijos

Konferencijos organizacinis komitetas:

 • Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
 • Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 
Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06
el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com    
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi leidiniui „Egzistencializmo fenomeno interpretacijos“, kurį numatoma išleisti 2021 metais.

SKELBIMAS (Word) (PDF)
LANKSTINUKAS (Word) (PDF)