Atgal

Muzikologės Onos Narbutienės straipsnių rinktinės leidyba, Vytautė Markeliūnienė

Knygoje „Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio“ siekta sutelkti didžiąją dalį Narbutienės straipsnių, rašytų nuo 8-o dešimtmečio iki 2007-ųjų pavasario. 8 - 10 deš. publikacijos paliudija ypatingą šios muzikologės aktyvumą, pozityvią profesinę reakciją į dar 7-ame deš. prasidėjusius reikšmingus lietuvių muzikos modernėjimo procesus. O greta to ji linko atverti dar tas temas, kurios galėjo ir visai išnykti, neužfiksuotos sovietų okupacijos tikrovėje. Buvo dėmesinga įvairių kartų kūrėjų darbams.

https://www.lkti.lt/nuo-juozo-naujalio-iki-eduardo-balsio/