Atgal

Monografijos „Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria?“ leidyba, Odeta Žukauskienė

Projekto tikslas - išleisti kolektyvinę monografiją ir ją pristatyti platesnei visuomenei. Knygoje aptariami šiuolaikinės vaizdinės kultūros procesai, susiję su skaitmeninėmis technologijomis bei jų sukeltais iššūkiais. Debesijos vaizdinys gerai išreiškia dabarties erdvėlaikį, kuriame keliauja vaizdai. Naujos kartos komunikacijos priemonės – naujoji  kosmotechnika – įgalina ne tik nenusakomą vaizdų paplitimą, bet ir atveria nežmoniško matymo perspektyvas. Knygoje aptariamas medijų antropocenas – savo valion vaizdines medijas pajungiančio  globalaus kapitalizmo dabartis; skaitmeninių technologijų paspartinto vaizdų tiražavimo pasekmės ir algoritminis posūkis; kompiuterinio matymo ypatumai ir dirbtinio intelekto kūrybos galias; transestetizmas ir  socialinių tinklų gyvenimas, jo diktuojami (k)laiko ir vaizdo režimai, kurie apmąstomi ir menininkų kūryboje. Siedami vizualumo studijas su filosofijos, kultūros sociologijos, medijų teorijos ir menotyros sritimis, autoriai tyrinėja šiuolaikinę vizualinę kultūrą genezę jos raidos požiūriu. Tikslinė auditorija - sociokultūrinės kaitos procesais, kultūros ir meno gyvenimu besidomintys žmonės, kultūros institucijų ir švietimo darbuotojai, menininkai, studentija ir plačioji visuomenė.

Pagrindiniai rezultatai:

O. Žukauskienė, V. Rubavičius, S. Trilupaitytė, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, A. Narušytė, Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria? Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. – 280 p. ISBN 978-609-8231-366
https://www.lkti.lt/vaizd-ini-ai-ir-ivaizdziai-kas-ir-kaip-mus-kuria/

Žukauskienė, Odeta. Diskusija Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria? Vilniaus knygų mugė „Vaizdas kaip tekstas“, Vilnius: Litexpo, 2020-02-27
https://www.litexpo.lt/wpcontent/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu-renginiu-programa-2022.pdf