Atgal

Monografijos „Lietuvių teatro kritika 1920–1980 m.“ parengiamieji darbai, Rasa Vasinauskaitė

Monografijoje, pasitelkiant šiuolaikinius metodus ir spaudos šaltinius, tarpukario ir sovietmečio tyrimų įdirbį apžvelgiami tarpukario ir sovietmečio teatro kritikai, jų darbai; ieškoma sąsajų tarp kritiko asmenybės ir jo pažiūrų, kritiko ir teatro kintančių ryšių, kritiko ir spaudos laikysenos. Vienas svarbiausių monografijos uždavinių – nužymėti savitą aptariamojo laikotarpio lietuvių teatro kritikos kelią ir įvertinti ne tik teatro ar politinių sistemų jai keltus reikalavimus, bet ir pačios kritikos įtakos teatrui (ne)reikšmę.

Rezultatas: monografija rengiama spaudai.