• Titulinis
  • Mokslinė veikla
  • Projektai
  • Mokslo monografijų ciklo „Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė“ 2-ojo tomo rengimas ir leidyba, Rolandas Kregždys
Atgal

Mokslo monografijų ciklo „Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė“ 2-ojo tomo rengimas ir leidyba, Rolandas Kregždys

Rengiama monografija „Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė“ būtų daugiatomio tezauro tipo žodyno antroji dalis, sudaryta iš 4-ių poskyrių.

Pirmajame pateikiama formalioji XVI a. baltų mitologijos šaltinio (anoniminio veikalo) „Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth“ (resp. Sūduvių knygelė) analizė, argumentuojama naujai atlikto perrašų A, B, C, K faksimilių tyrimo rezultatais.

Antrajame poskyryje būtų analizuojama visų šaltinyje užfiksuotų mitonimų (Deywoty Zudwity, Ockopirmus, Swayxtix ir kt.) etimologinė raida.

Trečiajame poskyryje eksplikuojamos archajiškosios jotvingių aukojimo apeigos, analizuojami dievų garbinimo papročiai, sužadėtuvių ir laidotuvių bei uzurpuotų objektų paieškos ritualai, identifikuojant sinkretinį kitų ide. tautų tradicijų paralelizmą, sietiną ir su antrajame poskyryje aptartų mitologemų funkcine priklausomybe.

Ketvirtajame poskyryje būtų detalizuojama jotvingių kalbos sisteminės struktūros ypatumai, nesisteminių baltų fonomorfologinių kaitų tipologija, itin svarbi antrajame poskyryje analizuojamų mitonimų prolyčių rekonstrukcijai.

Rezultatas: veikalas „Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė“ skirtas ne tik specialistams mokslininkams (lingvistams, mitologams, etnologams, kultūrologams), bet ir visiems besidomintiems baltų ir kitų ide. (ir ne ide.) tautų senosios religijos bei mitologijos kilmės bei raidos problematika.
https://www.lkti.lt/baltu-mitologemu-etimologijos-zodynas-ii-suduviu-knygele/