Atgal

Mokslinio periodinio žurnalo „Meno istorijos studijos“ (ISSN 1822-2285) rengimas ir leidyba, Laima Surgailienė Laučkaitė

Tai – recenzuojamas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto tarpdalykinis periodinis mokslo žurnalas, išleidžiamas 2 kartus per metus. Jis skirtas įvairių meninės kūrybos rūšių ir su jomis susijusių kultūros sričių tyrimams. Jo pirmtakas – 2004-2020 m. ėjęs žurnalas „Dailės istorijos studijos“ − buvo sutelktas į siauresnę – tradicinę dailės istorijos tematiką. Siekiant platesnės ir aktualesnės prieigos, šis serialinis leidinys 2021 m. buvo atnaujintas: išplėsta jo koncepcija, koreguotas pavadinimas, numatytas periodiškumas, išplėsta žurnalo menotyros krypčių skaičius ir tematika. Naujasis žurnalas orientuojamas į atvirą, dinamišką humanitarinių ir socialinių mokslų diskursą. „Meno istorijos studijos“ – tai vienintelis dailės, medijų meno, architektūros, kino, fotografijos, teatro ir muzikos klausimams skirtas periodinis mokslinis žurnalas Lietuvoje.

Žurnale skelbiami tik originalūs, anksčiau nepublikuoti, aukštus mokslinius standartus atitinkantys Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniai, kuriuose nagrinėjamos nacionalinės ir tarptautinės Vidurio ir Rytų Europos meno problemos. Taip pat publikuojamos mokslinių leidinių recenzijos ir trumpos jų anotacijos, akademinio gyvenimo kronika. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų (retais atvejais – kitomis) kalbomis.

Žurnalas „Meno istorijos studijos“ yra visiškos (deimantinės) atvirosios prieigos žurnalas. Visas jo turinys pasiekiamas nemokamai, suteikiama teisė jį skaityti, išsisaugoti kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus; nereikalaujama iš anksto gauti leidėjo ar autoriaus leidimo. Žurnalas skiriamas įvairaus profilio specialistams, todėl jo turiniui taikomas laisvos prieigos principas, siekiant, kad paskelbti tyrimai būtų laisvai prieinami visuomenei ir užtikrinant pasaulinę paskelbtų rezultatų sklaidą.

Rezultatas: 2022 m. publikuotas T. 11: Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (I), T. 12: Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (II) – spaudoje.