Atgal

Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija. III dalis, Dalia Vasiliūnienė

Projekto metu buvo nuosekliai tiriamas ir publikuojamas Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato bažnyčių architektūros ir sakralinės dailės paveldas. 2016–2018 m. ekspedicijose buvo tiriami ir fotografuojami Aukštelkės, Bazilionų, Gruzdžių, Juozapavos, Kuršėnų, Kurtuvėnų, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos bažnyčiose, Kybarčių, Kryžių kalno koplyčiose ir kitose vietovėse išlikę sakralinės architektūros ir dailės objektai. Surinkti rašytiniai šaltiniai ir ikonografinė medžiaga, susijusi su Šiaulių dekanato parapijų istorija. Medžiagos pagrindu paruoštos publikacijos. Abiejose knygose katalogo principu pristatomi Lietuvos dailės, istorijos ir religinės kultūros pažinimui svarbūs vaizdiniai šaltiniai – Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato kultūros paveldo objektai, kartu pateikiama mokslinė jų analizė ir išsamūs istoriniai tyrimai. Didžioji dalis istorinių duomenų ir dailės kūrinių knygose publikuojami pirmą kartą.

Rezultatai:

  • Institute saugomas paveldo objektų nuotraukų archyvas pasipildė 2080 vnt. Šiaulių vyskupijos objektų skaitmeniniais dokumentais.
  • Išleista knyga Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 1: Agailiai–Juozapava (sud. D. Vasiliūnienė, S. Žeimienė), Vilnius: LKTI, 2018 m.
    https://www.lkti.lt/lietuvos-sakraline-daile-t-ii-d-2-kn-1/
  • Parengta antroji knyga Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 2: Kairiai–Kurtuvėnai (sud. R. Stankevičienė, D. Vasiliūnienė), Vilnius: LKTI, 2020 m.
    https://www.lkti.lt/lietuvos-sakraline-daile-t-ii-d-2-kn-2/