Atgal

Lietuvos filosofijos šaltiniai. IV t.: sovietinis laikotarpis, Gintaras Kabelka

Projektas yra fundamentinio ilgamečio darbo tąsa: Lietuvos filosofijos šaltinių mokslinio sisteminio daugiatomio katalogo parengimas. Projekto metu parengiamas ir paskelbiamas IV tomas: sovietinio laikotarpio (1945–1989) filosofijos šaltinių mokslinis katalogas. Jis skirtas filosofijos specialistams ir plačiausiai humanitarų visuomenei, besidominčiai ar profesionaliai analizuojančiai sovietinio laikotarpio mokslą, kultūrą, visuomenę. Panoraminė suvestinė leidžia diferencijuoti filosofinius tekstus pagal jų problematiką, filosofinę kryptį ir išliekamąją vertę. Atskleidžia sovietinio laikotarpio Lietuvos filosofijos įvairialypumą, koreguodama klaidingą šio laikotarpio minties tapatinimą vien tik su marksizmu ar sovietine ideologija. Pagal išsamų filosofų registrą parengtos biogramos, kiekvieno filosofo darbų bibliografija, apimanti ir rankraščius. Biogramos sudaro filosofų žinyną, teikia reikšmingiausius prozopografinius duomenis apie filosofų bendriją. Esminė darbo dalis - filosofinių tekstų anotacijos. Jos glaustai supažindina su tekstuose plėtojamomis problemomis ir jų sprendimo būdais. Įvadinė studija pristato filosofijos raidą nuo pokario metų iki vėlyvojo sovietmečio, jos etapų specifiką, apibūdina filosofinio diskurso probleminę struktūrą, filosofų bendriją, pateikia filosofų genealoginį medį (disertantų ir vadovų ryšių schemą ir etc).

Rezultatas:
https://www.lkti.lt/lietuvos-filosofines-minties-istorijos-saltiniai-t-4-sovietinis-laikotarpis-1945-1989/