Atgal

„Lexicon. Reclaimed Avant-garde“

„Reclaimed Avant-garde“ projektą 2017 m. inicijavo Zbigniew Raszewskio vardo Teatro institutas Varšuvoje. Projekte bendradarbiavo Vidurio ir Rytų Europos šalių mokslininkai ir teatro centrai. Tarptautinė tyrimų grupė sukūrė atvirą platformą, skirtą platesniam keitimuisi žiniomis ir gilesnei tarpkultūrinio avangardo paveldo analizei.

Rezultatas: sukurta atvira platforma Rytų ir Vidurio Europos avangardo reiškinių refleksijai, išleisti avangardui skirti leidiniai.
https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/publikacje/reclaimed-avant-garde-space-and-stages-of-avant-garde-theatre-in-central-eastern-europe/
https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/publikacje/awangarda-teatralna-w-europie-srodkowo-wschodniej-wybor-tekstow-zrodlowych/