Atgal

Leidinio „Marija Gimbutienė XXI a. akivaizdoje“ leidyba

Tema – pasaulinio garso archeologės, antropologės, archeomitologijos disciplinos pradininkės Marijos Gimbutienės darbų novatoriškas recepcija ir raida šių dienų moksle, kultūroje ir mene. Turinys – Marijos Gimbutienės indėlio į pasaulio mokslą ir kultūrą, filosofinės refleksijos ir aktualumo šiuolaikinei vizualinei kultūrai ir menui aptarimas. Tikslai – atskleisti Marijos Gimbutienės koncepcijų akademinį potencialą ir Marijos Gimbutienės rodomų civilizacinių alternatyvų reikšmę geopolitinių įvykių ir ekologinių iššūkių kontekste.

Rezultatas: Marija Gimbutas in the 21st Century: Longing for Peaceful Civilisations, ed. by Rita Repšienė, Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2022. 208 p. ISSN 2029-8560, eISSN 2783-5529 – Sphairos: Cultural and Media Studies, 13.

pdf nuoroda dar bus