Atgal

„Kinas ir Baltijos šalių visuomenės sovietmečiu: ideologija, kasdienybė, atmintis“

Podoktorantūros stažuotės metu buvo atliktas tarpdalykinis, lyginamasis mokslinis tyrimas, kuriuo siekta išanalizuoti kokį vaidmenį kinas atliko sovietmečiu Baltijos šalyse (Latvijos, Estijos ir Lietuvos) 1944 - 1970 metais. Tai buvo daroma tiriant kinofikacijos procesą - rodymo vietų (kilnojamas kinas, kino teatrai) didinimą ir filmų sklaidą (rodomi filmai, kino programa, repertuaras). Tyrimo metu buvo aktualizuoti iki šiol netyrinėti Baltijos šalių, Sovietų Sąjungos kultūros ir kino istorijos raidos etapai, didžiausią dėmesį skirtas socialinei kino istorijai, nūnai priskiriamai Naujosios kino istorijos krypčiai. Projektas buvo vykdomas duomenis renkant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos archyvuose ir institucijose, teorinės žinios buvo gilinamos Utrechto universitete. Projektu siekta aktualinti tarpdalykinius, lyginamuosius kultūros ir kino tyrimus, skirtus Lietuvos ir kitoms Baltijos šalims.

Pagrindinis rezultatas – monografija anglų kalba, kuri šiuo metu rengiama.