Atgal

„Humor in the European public sphere: Fostering societal debate about contested expression in a globalizing world“.

Pagrindiniai rezultatai: publikacijos moksliniame recenzuojamame leidinyje „The European Journal of Humour Research (EJHR)“, tarptautinė konferencija „Humoras Europos viešojoje erdvėje”, Krokuva: Jogailaičių universitetas, 2021-09-16 ir pranešimas Repšienė, Rita. Visuality of Humour, Sight inside and View outside: Lithuanian Reality. International conference Humor in the European public sphere, Krakow:  Jagiellonian University, 2021-09-16; paroda „Humoras Europos viešojoje erdvėje“ seminare Leuvene, Belgijoje, bei internetinė platforma „Humoras Europos viešojoje erdvėje“, kurioje eksponuojama projekto medžiaga.

Repšienė, Rita. Foreign myths about Lithuania: Controversy or exaggeration, Humor in European public space, 2022
https://server255425.nazwa.pl/wp/,
https://humorinpublic.eu/about-the-project/