Atgal

Doktorantų studijų plėtra

Rezultatas – apgynė daktaro (filosofija H 001) disertaciją 2022-06-23.

Denio Petrinos disertacija „Afekto sampratos filosofinės interpretacijos ir biopolitinės implikacijos“ pirmą kartą lietuviškajame filosofijos kontekste pristato ir analizuoja afekto sampratą. Priešingai nei emocija, kuri turi aiškų semantinį turinį, afektas yra sunkiai konceptualizuojamas ir reprezentuojamas, todėl tradicinėje Vakarų (ir Lietuvos) filosofijoje buvo apibrėžiamas tik negatyviai. Šioje disertacijoje aptariamos pozityvios afekto charakteristikos bei sukuriama nuosekli „afekto ontologija“, leidžianti kvestionuoti subjekto autonomiją bei naujai įvertinti jo afektyvumą, t. y. gebėjimą veikti ir būti paveiktam. Ši afektyvioji subjekto charakteristika suteikia metodologinius įrankius persvarstyti biopolitinės galios problematiką: subjekto patiriami afektai yra ne tik biopolitinės galios taikinys, bet ir tai, kas jam leidžia priešintis biopolitinei galiai. Ši esminė įžvalga leidžia suformuluoti visiškai naują ir originalų afirmatyvios biopolitikos modelį, kuris disertacijoje analizuojamas pasitelkus kasdienybės, biomedijų ir biosaugumo kontekstus. Disertacijos autorius, jungdamas analitinį įžvalgumą bei daugybę teorinių referencijų, atlieka originalų ir inovatyvų tyrimą, kuris tampa ypač aktualus persvarstant subjekto statusą iškylančių krizių akivaizdoje.
https://www.lkti.lt/uploads/images/Doktorantura/DISERTACIJOS/DP_Summary_Dissertation.pdf