• Titulinis
  • Mokslinė veikla
  • Projektai
  • Disciplinuojant regą. Vizualioji kultūra XIX a. Lietuvoje: socialiniai, politiniai ir teisiniai kontekstai , Jolita Mulevičiūtė
Atgal

Disciplinuojant regą. Vizualioji kultūra XIX a. Lietuvoje: socialiniai, politiniai ir teisiniai kontekstai , Jolita Mulevičiūtė

Projektu siekiama išanalizuoti XIX a. Lietuvoje plitusius masinio vartojimo vaizdus ir kolektyvinius žiūros būdus. Mėginama atsakyti į klausimus: kaip buvo formuojamos „korporatyvinės“, t. y. tam tikroms politinėms, etninėms ir profesinėms grupėms būdingos vizualinės praktikos; kaip vizualinėmis praktikomis įvairios socialinės grupės išreiškė savo interesus ir kaip šios praktikos veikė bendruomenių tapatybę; kiek šie reiškiniai buvo panašūs visoje Rusijos imperijoje ir kokiais atžvilgiais skyrėsi; ar Romanovų valdose, taip pat ir buvusioje LDK teritorijoje, vaizdų eksploatavimo tikslai ir metodai buvo analogiški tiems, kurie susiklostė kitose Europos valstybėse? Tyrimo epicentre – ne tradiciniai dailės kūriniai, bet tiražiniai vaizdiniai artefaktai: įvairūs dauginami memorialiniai objektai, iliustruoti leidiniai, litografijos, fotografijos, mokymo priemonės, vaizdiniais motyvais dekoruoti buities gaminiai ir kt. Analizuojami jų gamybos ir vartojimo būdai, susiję su edukacija, pedagogika, propaganda, teisėsauga ir medicina.

Rezultatai: Perskaitytas 1 pranešimas nacionalinėje ir 1 – tarptautinėje konferencijoje. Parengtas 1 straipsnis (priimtas spausdinti akademiniame periodiniame leidinyje „Lithuanian Historical Studies”). Projektas tebevykdomas (rengiama monografija).