Atgal

Čiurlionis ir pasaulis straipsnių rinkinio leidyba. Salomėja Jastrumskytė

Knyga „Čiurlionis ir pasaulis“ - šeštasis serijos „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai“ tomas. Ji sudaryta remiantis daugelio tarptautinių konferencijų „Čiurlionis ir pasaulis“, sistemingai rengtų Druskininkuose, pranešimų medžiaga papildant knygą kitų Lietuvos ir išeivijos mąstytojų parašytais tekstais. Šis straipsnių rinkinys atveria novatorišką Čiurlionio kūrybą pasauliui iš filosofijos, estetikos, muzikologijos, dailėtyros, literatūrologijos, tarpdalykinių tyrimų, vizualiųjų studijų ir kitų mokslinių perspektyvų. Tarptautiniame kontekste M. K. Čiurlionio kūrybai vis sparčiau užimant reikšmingą istorinę poziciją ir aktualią įtaką, kyla išsamių ir įvairiapusių jos tyrimų būtinybė. Labai novatoriška šiame rinkinyje yra filosofinių tyrimų linija, atverianti Čiulionio kūrybos būtiškąjį, kosmiškąjį matmenį. Iki šiol čiurlionistikoje stokota išgryninto filosofnio požiūrio, tuo tarpu šiame rinkinyje atrandame ištisą konsteliaciją filosofinių tekstų, apmąstančių Čiurlionio pasaulėvaizdį. Naują analitinę raišką įgavę pasirodo ir Čiurlionio muzikologiniai tyrimai, į kuriuos jau įsitraukia užsienio šalių, kaip antai Italijos, Japonijos, Danijos mokslininkai, o taip pat akademinei visuomenei priklausantys muzikos atlikėjai, galintys į Čiurlionio muzikos interpretacijas pažvelgti iš mokslinės analizės taško. Menotyrinius Čiurlionio kūrybos tyrinėjimus išplečia vaizdo antropologijos, vizualiųjų studijų, sinestezijos, garsovaizdžio ir panašūs tyrimai, kuri ženkliai peržengia iki šiol artikuliuotą muzikos ir tapybos sintezę Čiurlionio palikime. Taip pat svarbi šio rinkinio tarpdisciplininių tyrimų plotmė, kurianti naujas sąsajas ir kelianti originalius, naujas tyrimų perspektyvas generuojančius klausimus. Reikšmingas poslinkis čiurlionistikoje ir tai, jog šiame rinkinyje atsirado svarių literatūrologinių tyrinėjimų, apimančių tiek paties Čiurlionio žodinės kūrybos analizę, tiek jos chronologines ir diachronines linijas, siejančias su amžininkais kitose šalyse, jų kultūrose. Šis straipsnių rinkinys rodo intensyvią Čiurlionio tyrimų raidą, prisotintą naujų faktų ir įžvalgų, perspektyvių analizės modelių ir naujų konstruktyvių tyrimų laukų. Rinkinio struktūrą sudaro 5 dalys minimalistiniais pavadinimais sumuodamos ir semantiškai augindamos atskirus šio daugiaplanio tyrimo segmentus. Tai labai sėkmingas skirtingų šalių, kultūrų, kalbų, mokslo ir meno šakų ir krypčių ir kt. polilogas, kuriame neabejotinai užsimegs visiškai naujos Čiurlionio kūrybos tyrinėjimo perspektyvos. Rinkinys skiriamas filosofams ir kultūrininkams, plataus akiračio humanitarinių specialybių dėstytojams, studentams, visiems besidomintiems Čiurlionio kūrybos sankloda ir jos padėtimi istoriniame ir tarptautiniame kontekste.

Rezultatas: Čiurlionis ir pasaulis. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai. Tomas VI. Sudarytoja Salomėja Jastrumskytė. Vilnius: LKTI, 2019, 656 p. ISBN 978-609-8231-16-8
https://www.lkti.lt/ciurlionis-ir-pasaulis/