Atgal

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos monografijos leidyba. Odeta Žukauskienė

Projekto tikslas - išleisti šiuolaikinės vizualinės kultūros ir atminties studijoms skirtą monografiją. Atmintis ir vizualumas – šiuolaikinės trajektorijos, atspindinčios dėsningus Lietuvos kultūros pokyčius. XX a. antroje pusėje nostalgija pynėsi su atgaila, prisiminimai su priminimais, gręždami žvilgsnį į praeitį, kolektyvinę ir individualią patirtį. Kartu aktyvėjo vaizdų pasiūla ir formavosi nauja kultūrinė inžinerija. Memorializacijos bumą veikė atminties mediatizacija ir integralaus kapitalizmo dėsniai, paverčiantys ją vartojamu produktu. Globalus vizualumas ir kultūrinė pramonė keitė kultūros ir vertybių suvokimą, atminties institucijų funkcijas ir meno gyvenimą. Vaizdas virto aktyviu politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo agentu. Tad atminties kultūra įsipainiojo į prieštaringų vizualinės kultūros procesų ratą, įsiliedama į naują erdvėlaikį, kuris jungia lokalias ir globalias perspektyvas. Monografijoje gvildenami XX-XXI a. sandūroje Lietuvos sociokultūriniame gyvenime išryškėję atminties ir vizualumo sąveikos procesai. Autorės nagrinėja transnacionalinių atminties tyrimų lauką, peržengiantį nacionalines, etnines ir socialines ribas, migruojančias prisiminimų praktikas. Aptaria kultūrinės tapatybės slinktis, kintančią atminties topografiją, raišką optinių ir skaitmeninių medijų terpėje, turizmo industrijos akiratyje ir pramogų ekonomikos pasaulyje.

Rezultatas: Žukauskienė, Odeta, Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vizualinės kultūros refleksija. Vilnius: LKTI, 2018. 304 p. ISBN 978-609-8231-05-2 https://www.lkti.lt/atminties-ir-zvilgsnio-trajektorijos/