Atgal

Athena – filosofijos studijos nr. 14, 15, 16 leidyba, Danutė Bacevičiūtė

Projekto paskirtis – parengti tris žurnalo „Athena: filosofijos studijos“ numerius (nr. 14, 15, 16), skirtus šiuolaikinei filosofijai aktualios problematikos sklaidai Lietuvoje. Straipsniuose buvo nagrinėti šie probleminiai laukai: 1) antropoceno sąvoka kaip būdas artikuliuoti tiek ekologinę krizę, tiek kritinio mąstymo krizę; 2) ideologijos samprata, kultūra kaip ideologinis darinys, ideologija nepolitiniuose diskursuose ir kasdienėse praktikose; 3) naujųjų medijų ir technologijų refleksijos problema: technologijos kaip žmogaus tęsiniai ir kaip savarankiški veikėjai.

Rezultatas: išleisti žurnalo Athena: filosofijos studijos 14, 15 ir 16 numeriai. https://athena.lt/archyvas