2021.06.30

Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija praneša, kad 2021 m. birželio 30 dieną, 14.00 valandą Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilniuje) Marius Daraškevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Valgomojo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. vid.–XX a. pr. (menotyra H 003).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Mokslinis vadovas – doc. dr. Rasa Butvilaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra (H 003).

Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje:

pirmininkas

– vyresnysis m. d., prof. dr. Helmutas Šabasevičius – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (H 003);

nariai:

– vyresnioji m. d., dr. Reda Griškaitė – Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija (H 005);

– vyriausioji m. d., dr. (hp) Rūta Janonienė – Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (H 003);

– dr. Dalė Puodžiukienė – LR valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, humanitariniai mokslai, menotyra (H 003);

– prof. dr. Axel Christoph Gampp – Bazelio universitetas (Šveicarija), humanitariniai mokslai, menotyra (H 003).

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vilniaus dailės bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijų bibliotekose.

Anotacija LT

Anotation EN