2018-12-19 13:00

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Europos humanitarinis universitetas praneša, kad 2018 m. gruodžio 19 d., 13.00 val. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Ernestas Jančenkas gins daktaro disertaciją „Filosofinė soteriologija klasikinės arabų filosofijos tradicijoje: Alfarabijaus ir Avicenos filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija – 01 H).
 
Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
Mokslinis vadovas – vyriausiasis m. d., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
Disertacijos gynimo taryba:
pirmininkas
– prof. dr. Dalius Jonkus, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Vytauto Didžiojo universitetas;
nariai:
prof. dr. (hp) Audrius Beinorius, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Vilniaus universitetas;
doc. dr. Naglis Kardelis, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Lietuvos kultūros tyrimų institutas;
prof. dr. Egdūnas Račius, socialiniai mokslai, politikos mokslai (05 S), Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Algis Mickunas, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Ohajo universitetas (JAV).
 
Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Europos humanitarinio universiteto bibliotekose.
 
ANOTACIJA:
Disertacijoje analizuojama racionalistinės filosofinės soteriologijos raida klasikinės arabų filosofijos tradicijoje. Darbe susitelkiama ties dviejų klasikinei arabų filosofijos tradicijai priklausiusių mąstytojų – Alfarabijaus ir Avicenos – filosofinės soteriologijos koncepcijomis. Alfarabijus ir Avicena plėtoja neoplatonistinę racionaliosios sielos nemirtingumo koncepciją aristotelinės psichologijos rėmuose. Tyrimas atskleidžia Alfarabijaus raštuose aptinkamus prieštaravimus filosofo soteriologinėse koncepcijose, kurių tyrinėtojai suskaičiuoja net keletą. Vis dėlto, remiantis paleografiniais, biografiniais ir istoriniais duomenimis ir taikant komparatyvistinę metodologiją, paaiškėja, kad brandžiausia ir nuosekliausia Alfarabijaus soteriologinė koncepcija yra itin panaši į tą, kurią mes aptinkame Avicenos raštuose. Avicenos raštų analizė leidžia iškristalizuoti filosofinės soteriologijos evoliuciją arabų klasikinės filosofijos tradicijoje. Disertacijoje parodoma, kaip Avicena išsprendė Alfarabijaus pomirtinės sielos būklės traktuotėse aptinkamus prieštaravimus ir išvystė savo originalią filosofinę koncepciją, kuri padarė milžinišką įtaką po jo sekusiems arabų filosofams ir islamo intelektualinei tradicijai apskritai.
 
 
SUMMARY
 
Philosophical Soteriology in the Tradition of the Classical Arab Philosophy:
a Comparative Analysis of Soteriology in the Works
of al-Fārābī and Avicenna
 
This dissertation presents a thorough analysis of the development of rationalist philosophical soteriology in the tradition of classical Arab philosophy. The main focus of the dissertation is the respective theories of al-Fārābī and Avicenna. Both thinkers attempted to work out what is mainly a Neoplatonic theory of the immortality of the rational soul within the framework of Aristotelian psychology. The analysis reveals different and mutually exclusive soteriological conceptions found within al-Fārābī’s works. However, paleographic, biographic, historical, and comparative methods applied to this problem reveals that the most sophisticated and philosophically coherent theory is the one which is almost identical in its presuppositions to the one found within the works of Avicenna. Nevertheless, the study reveals how Avicenna worked on these presuppositions and developed them further thus creating a more coherent and comprehensive soteriological conception. This conception had a great impact upon latter philosophical thought within the Islamic tradition.