2012.05.18

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas praneša, kad 2012 m. gegužės 18 dieną 11.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“ (Filosofija 01H).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Mokslinis vadovas – prof., habil. dr. Antanas Andrijauskas, LKTI, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H).

Disertacija ginama Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos mokslo krypties taryboje:

pirmininkas– prof., habil. dr. Bronislovas Genzelis, VDU, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H)

nariai:

prof., habil. dr. Juozapas Algimantas Krikštopaitis – LKTI, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H);
prof., dr. (hp) Tomas Sodeika – KTU, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H);
doc., dr. Naglis Kardelis, VU, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H);
dr. Odeta Žukauskienė, LKTI, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H).   

Oficialieji oponentai:

prof., habil. dr. Bronislavas Kuzmickas, MRU, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H);
dr. Agnė Budriūnaitė, VDU, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H). 

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

Anotacija

Disertacijoje tyrinėjama pamatinė kinų filosofijos kategorija , Lietuvoje žinoma kaip čiki, chi arba tiesiog gyvybinė energija. Darbe qì kategorija interpretuojama kaip prado arba psichinė energija, o pagrindinis dėmesys sutelkiamas į ankstyvąjį klasikinį kinų filosofinės minties raidos tarpsnį nuo  Kariaujančių Karalysčių zhàn guó laikotarpio iki Han dinastijos pabaigos (475 m. pr. Kr.− 220 m.). Autorius, gretindamas prado energiją su senovės graikų materijos ir energijos sampratomis, įvairiais lyginamojo požiūrio aspektais analizuoja energijos sklaidą pagrindiniuose klasikinio konfucianizmo ir daoizmo šalininkų tekstuose, išryškina jų požiūrių savitumus, panašumus ir skirtumus.