Margarita MATULYTĖ

Doctor of humanities, Senior researcher at the Lithuanian Culture Research Institute
E-mailmargarita.matulyte@lndm.lt

She defended her dissertation in history in 2011 at Vilnius University, entitled The Sovietisation of Photographic Media and its Distribution. Since 1995 she has worked as senior curator (1995) and head of the iconography department (1996–2002) at the Lithuanian National Museum, senior researcher and curator at the The Lithuanian National Museum of Art (since 2002). She is also an expert at the Cultural Heritage Department of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania since 2012. In 2014 she was awarded The National Culture and Art Prize of the Government of the Republic of Lithuania, and received the Historical Book award of Rencontres d’Arles in 2015.

Her research interests include ideological aspects of ethnology (19th-20th century) and the history of photography (19th-20th century). 

Member of the International Council of Museums

Member of the Lithuanian Photographers Association

Member of the Lithuanian Society of Art Historians 

Monographs:

Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija 1839–1945 [The History of Lithuanian Photography, 1839–1945], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, 768 p.

Matulytė, Margarita. Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu sovietmečiu [Nihil obstat: Lithuanian Photography during the Soviet Era], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, 384 p.

Scientific articles:

Matulytė, Margarita. Antano ir Jono Juškų mokslinės veiklos Kazanėje ideologiniai kontekstai [Ideological context of scholarly work of Antanas and Jonas Juška in Kazan]. Acta Linguistica Lithuanica, 2019, T. 81, p. 199–214.

Matulytė, Margarita. Michailo Muravjovo tautinės politikos žemėtyros ir tautotyros pagrindai [Foundations of Mikhail Muravyov’s ethnic policies of the earth science and ethnology]. Lituanistica, 2018, T. 64, Nr. 3 (113), p. 207–220.

Matulytė, Margarita. XIX a. etnografija Lietuvos kolonizavimo procese [19th-century ethnography in the Lithuanian colonisation process]. Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojai: M. Matulytė, R. Balsys, R. Juzefovičius, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 296–305.

Matulytė, Margarita. Kraštotyrinė etnografija: sąvokos performatyvumas [Local Ethnography: The Performability of the Definition]. Lituanistika, 2017, t. 63, Nr. 3, p. 168–182.

Matulytė, Margarita. Maža karalystė. Tarpukario Lietuvos kraštotyrinės atodangos (atvejo tyrimas) [A Little Kingdom. Local Exposures of the Interwar Lithuania (a Case Study)]. Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 47–61.

Matulytė, Margarita. „Atlydžio“ žurnalistika ir Adaukto Marcinkevičiaus fotografijos estetika [Journalism of the Khrushchev’s Thaw and Aesthetics in Adauktas Marcinkevičius’ Photography]. Dailės istorijos studijos: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, nr. 7, p. 214–234.

Matulytė, Margarita. Tapatybė be įvaizdžio. Prieškario Lietuva Stasio Vaitkaus ekspedicijų fotoarchyve [Identity without trope. Pre-war Lithuania in the photo archive of the expeditions of Stasys Vaitkus]. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2014, t. 2, nr. 2, p. 25–40.

Narušytė, Agnė, Matulytė, Margarita. The History of Lithuanian Photography, 1970–2000. The History of European Photography, 1970–2000, vol. 3, Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2016, p. 453–467.

Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. The History of Lithuanian Photography, 1939–1969. The History of European Photography, 1939–1969, vol. 2, Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2014, p. 448–467.

Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. The History of Lithuanian Photography, 1900–1938. The History of European Photography, 1900–1938, vol. 1, Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2010, p. 405–417.

Matulytė, Margarita. Uzurpuota realybė: lietuvių fotografijos sovietizavimo procesai ir kolizijos [Usurped Reality. The Processes and Collisions of the Sovietization of Lithuanian Photography]. Acta Academiae Artium Vilnensis: Menas kaip socialinis diskursas, 2010, t. 58, p. 71–93.

Matulytė, Margarita. Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste (1958–1970 m.) [Expression of Lithuanian Photographic Art in the Context of Cultural Sovietisation (1958–1970)]. Genocidas ir rezistencija, 2005, nr. 1, p. 7–34.

Matulytė, Margarita. Totalitarinė fotografija: kova už sielas [Totalitarian Photography: Struggle for Souls]. Menotyra, 2005, nr. 3, p. 21–27.

Matulytė, Margarita. Egzotika Vilniaus senienų muziejaus rinkiniuose [Exotic in Collection of the Vilnius Museum of Antiquities]. Kultūrologija: Kultūros savitumas ir universalumas, Vilnius, 2004, t. 11, p. 190–203.

Matulytė, Margarita. Wilnianin Johann Hiksa – fotograf starego kontynentu [Johann Hiksa of Vilnius – photographer of the Old Continent]. Dagerotyp, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Historyków Fotografii, 2004, p. 15–20.

Matulytė, Margarita. Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m. [Functions and Specifics of Soviet photography in 1940–1953]. Genocidas ir rezistencija, 2003, nr. 2, p. 69–102.

Matulytė, Margarita. Fotografuoti draudžiama: Vilniaus fotografų likimai 1863–iųjų sukilimo laikmečiu [Forbidden to photograph: Destinies of Vilnius Photographers During the Revolt of 1863]. Kultūrologija: Lietuvos menas permainų laikais, Vilnius, 2002, t. 9, p. 173–188.

Applied research:

Vinco Svirskio mediniai stebuklai [Wooden miracles of Vincas Svirskis]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2019, 388 p.

Adauktas Marcinkevičius: 1954–1959 metų fotografijos [Adauktas Marcinkevičius: Photographs 1954–1959]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Apostrofa, 2016, 224 p.

Budraitis, Juozas, Matulytė, Margarita. Mano kinas. Pasaulis, kuris priklausė vyrams [My cinema. The world that belonged to men], Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015, 318 p.

Vitas Luckus. Biography. Edited by Margarita Matulytė, Tatjana Luckienė-Aldag, Vilnius: Lithuanian Art Museum, Kaunas Branch of the Union of Lithuanian Art Photographers, 2014, 248 p.

Vitas Luckus. Kūryba = Works. Sudarytojos Margarita Matulytė, Tatjana Luckienė-Aldag, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2014, 564 p.

Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos [Czesław Miłoszʼ Vilnius: Texts and Photographs]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Apostrofa, 2012, 196 p.

Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis [Kaunas avant-garde photography: the last decade of the Soviet period]. Sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Kaunas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos dailės muziejus, 2011, 192 p.

Algirdas Šeškus. Archives (Pohulianka): [photographs 1975–1983]. Concept and text by Margarita Matulytė, Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2010, 310, [2] p.

Vilnius. 1944: Jano ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas [Vilnius. 1944: Jan and Janusz Bułhakʼ Photography Archive]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 360 p.

Vilnius elegies: a pre-war photography collection by Bolesława and Edmund Zdanowscy. Edited Margarita Matulytė, Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2009, 148 p.

Antanas Sutkus. Retrospektyva = Retrospective. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Sapnų sala, 2009, 480 p.

Izis. Sudarytojai Margarita Matulytė, Loïc Salfati, Vilnius: Nacionalinis Lietuvos dailės muziejus, Centre culturel français de Vilnius, 2006, 160 p.

Praeities reginiai iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo = Obrazy przeszłości w zbiorach archiwalnych Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich = Bilder der Vergangenheit aus dem Archiv des Ostpreussischen Konservators. Sudarytojai Matulytė, Piotr Jamski, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, [Warszawa]: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2006, 207 p.

¡Hola, España!: XIX amžiaus Ispanijos fotografijos = Fotografía de la España del siglo XIX: [parodos katalogas]. Sudarytojai Matulytė, Evaldas Galvanauskas, Carlos Texidor, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 144 p.

Salve, Italia! XIX amžiaus Italijos fotografijos = Fotografie italiane dell'800 19th = Century Photographs of Italy: [parodos katalogas]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004, 133, [10] p.

Photography of Vilnius 1858–1915. Edited by Margarita Matulytė, Vilnius: National Museum of Lithuania, 2001, 488 p.

Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose = Daguerreotypes, Ambrotypes, Tintypes in Lithuanian Museums. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, 130 p.