Egidijus MILTAKIS

Egidijus Miltakis
Researcher
 

Born 1981 m. in Klaipėda. Studies at Klaipėda University (1999–2005 m., History) and Ernst-Moritz-Universität Greifswald (Germany) (2004–2005 m., History). Doctoral studies at Institute of Culture, Philosophy and Art (2007–2010 m., History, PhD. E. Usačiovaitė).  Worked at Klaipėda University, Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuanian Culture Research Institute, Palanga Amber Museum, Gargždų Region Museum. Lectured at Lithuanian University of Educational Sciences (2013–2017).

Research interests: 14th–17th century Historiography of Prussia; History of Prussia; History of Žemaitija; History of Gargždai; Religions and Mythology of the Balts; Historical source criticism.

E-mail: egidijus.miltakis@gmail.com

Edited scientific works:

 1. Gargždų istorija LDK laikotarpiu (History of Gargždai in the periodo of the Grand Duchy of Lithuania). Sud. E. Miltakis. Klaipėda, 2009. – 239 p. ISBN 978-609-404-038-2

Scientific publications:

 1. Miltakis, E., Vyskupo Kristijono kronikos klausimas istoriniuose tyrimuose (The issue of Bishop Christian's chronicle in historical research). Vakarykščio pasaulio atgarsiai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms.  Sud. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Balsys. Vilnius, 2018, p. 67–79.
 2. Miltakis, E., Prūsijos istoriografijos raida XVI a.: Christophas Falkas ir Memlisch Cronica (Development of Prussian historiography in the 16th century: Christoph Falk and Memlisch Cronica). Kultūra–ekonomika–visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje.  Sud. M. Ščavinskas. Klaipėda, 2015, p. 67–79.
 3. Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais. Projekto šaltinių žinynas. Sud. S. C. Rowell, D. Barasa, D. Elertas, E. Miltakis, S. Skurdauskienė, M. Ščavinskas, V. Vaivada (ats. sud.). Klaipėda, 2015.
 4. Miltakis, E., Simono Grunau kronikos įtaka XVI–XVII a. Prūsijos istoriografijai. Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos. Sud. M. Ščavinskas.  Klaipėda, 2015, p. 95–122.
 5. Miltakis, E., Vyskupo vaizdinio kūrimo XVI a. Prūsijos kronikose aspektai (The Influence of the Chronicle of Simon Grunau on the 16th–17th Century Prussian historiography). Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais. Sud. S. C. Rowell. Klaipėda, 2015, p. 150–162.
 6. Miltakis, E., Rikojotas S. Grunau kronikos duomenimis: lyginamasis aspektas (Rickojot according to the chronicle of Simon Grunau: comparative aspect). Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius, 2014, p. 569–597.
 7. Miltakis, E., Prūsų dievas Patrimpas Simono Grunau kronikoje (Prussian god Patrimpas in the chronicle of Simonas Grunau). Sakralieji baltų kultūros aspektai (Senovės baltų kultūra, t. 9). Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius, 2012, p. 161–175.
 8. Elertas, D.; Miltakis, E., Svarbiausi Durbės mūšio šaltiniai (The most important sources of the Battle of Durbe). 1260 metų Durbės mūšio šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. Vaivada. Klaipėda, 2011, p. 85–100.
 9. Miltakis, E., Durbės mūšio interpretavimo tradicija Livonijos ir Prūsijos istoriniuose šaltiniuose (XIII–XVI a. pr.) (Tradition of interpreting the Battle of Durbe in the historical sources of Livonia and Prussia (13th–16th century)). 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. Vaivada. Klaipėda, 2011, p. 85–101.
 10. Miltakis, E., Gargždų bažnyčios ir parapijos istorinė raida: nuo pirmosios bažnyčios 1540 m. iki XVIII a. pab. (Historical development of Gargždai church and parish: from the first church in 1540 until the late 18th century). Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (Žemaičių krikštui – 600 metų, kn. 1). Sud. J. Boruta, V. Vaivada. Vilnius, 2010, p. 106–135.
 11. Miltakis, E., Prūsų tikėjimas XVI a. Simono Grunau kronikos duomenimis (Religion of the prussians in the 16th century according to the chronicle of S. Grunau). Tai, kas išlieka (Senovės baltų kultūra, t. 8). Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius, 2009, p. 82–101.
 12. Miltakis, E., Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios archyvas (Archive of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Palanga). Palanga, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia: istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai. Sud. D. Mukienė. Vilnius, 2007, p. 57–65.

National and international projects:

 1. LMT Visuotinė dotacija. Projektas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-084 „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“, 2012–2015  m.
 2. Leidybinis projektas: knyga „Gargždų istorija LDK laikotarpiu“ (Publishing project: the book „History of Gargždai in the periodo of the Grand Duchy of Lithuania“), Klaipėda, 2009. 240 psl.  ISBN 978-609-404-038-2. Knygos sudarytojas, straipsnių autorius.
 3. Leidybinis projektas: dokumentinis filmas „Riba: pirmosios II pasaulinio karo dienos Lietuvos – Vokietijos pasienyje“ (Publishing project: Documentary „Border: the first days of World War II on the Lithuanian-German border„), Gargždai, 2008. Dokumentinio filmo scenarijaus autorius.