Žilvinas VAREIKIS

PhD, researcher
E-mail: ilvinasvareikis@yahoo.fr

Born in 1985. In 2008 he received MA in Philosophy from Vytautas Magnus University in Kaunas. In 2017 he defended PhD dissertation, titled „The Theoretical and Methodological Contribution of Intercultural Philosophy into Comparative Studies“ at the Lithuanian Culture Research Institute. He has been working as the researcher in the Department of Comparative Culture Studies at the Lithuanian Research Institute. In 2013 he has received scholarship and conducted research at Albertus Magnus University in Cologne. In 2015 he participated in the international project „Inclusive Education in the Nord and in the Baltic states between VMU (Vytautas Magnus University) and between Nord countries in Iceland at Akureyri University.  

Main research interests: intercultural philosophy, philosophy of culture, metaphysics, history of philosophy, aesthetics.

SELECTED PUBLICATIONS

Žilvinas Vareikis, „Valdžios autoriteto problema Machiavellio ir Han  Feizi politinės filosofijos koncepcijose“, 2020 (104) LOGOS, p. 21-28.

Žilvinas Vareikis, „Tarpkultūrinio sąlyčio paieškos Juodosios Afrikos ir Europos filosofinėje komparatyvistikoje“,2020 (103) LOGOS,p. 57-66.

Žilvinas Vareikis, „Išminčiaus vaizdinio kontroversijos Laozi ir Spinozos ontologijoje: lyginamasis požiūris“. 2020 (8) Sovijus, p. 152-168.

Žilvinas Vareikis, „Heideggeris ir dzen mąstymas: panašumai ir skirtumai“.  In: Sud. A. Andrijauskas „Iššūkis metafizikai: Heideggerio filosofijos interpretacijos“.  2019. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p.560-575.

Žilvinas Vareikis, „Lyginamoji kultūrų sąveikos refleksija Fornet-Betancourto tarpkultūrinėje filosofijoje“. In: Kultūrologija XX. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos–XIV. Vilnius: KFMI, 2016, p. 327–344.

Žilvinas Vareikis, „Europocentrizmo ideologijos virsmai  Vakaruose ir jų  atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje“, 2017 LOGOS, t.91,p.167-183.

Žilvinas Vareikis, „Tarpkultūrinės filosofijos šalininkų tolerancijos sampratos humanistiniai ir edukologiniai aspektai“, 2016 LOGOS , t.87, p.177–184.

Žilvinas Vareikis, „Žvilgsnis į dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles” (tęsinys), 2016, LOGOS, t. 86, p.188–194.

Žilvinas Vareikis, „Žvilgsnis į dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles” (pradžia).  2016, LOGOS, t.85, p. 168–175.

Žilvinas Vareikis, „Vokiečių tarpkultūrinės filosofijos įnašas į komparatyvistinės filosofijos raidą: teoriniai ir metodologiniai aspektai”. In: Kultūrologija 19: Rytai– Vakarai: komparatyvistinės studijos, t. XII. Vilnius: LKTI, 2014, p. 218-230.

Žilvinas Vareikis, „Komparatyvistiniai aspektai kultūrų antropologiniuose tyrinėjimuose“, 2014, LOGOS, t.84,p.163-176.

Žilvinas Vareikis, „Atstumas kultūros antropologijos ir kultūros sociologijos tyrinėjimuose“, 2014, LOGOS, t.80,p.197-211.

Žilvinas Vareikis, „Kultūrų tyrinėjimo dinamika“, 2014, LOGOS, t.79,p.200-213. 

Žilvinas Vareikis, „ Tarpkultūrinės filosofijos germaniškų tyrinėjimų spektras”. 2014, LOGOS, t.78, p. 203–217.

Žilvinas Vareikis, „Meniniai ir psichologiniai įsijautimo teorijos aspektai“, 2013, LOGOS, t.77,p.195-211.

Žilvinas Vareikis, „Makso Schelerio požiūris į pasipiktinimą ir pavydą.“ In: Darbai ir dienos, 2013, t.60,p.9-23.

Žilvinas Vareikis, „Nonkonformizmas ir kritinė refleksija auteniškoje filosofinėje refleksijoje“, 2013, LOGOS,t.214-223 (straipsnio pradžia) LOGOS, t.76,p.217-223 (straipsnio pabaiga)

Žilvinas Vareikis, „Maxo Schelerio filosofinės antropologijos kritinė perspektyva“, 2012, LOGOS, 73,p.210-223.

Žilvinas Vareikis, „Kalba kaip raštas ir šneka“, 2012, LOGOS,t.70,p.211-223.