Back

Vygandas ALEKSANDRAVIČIUS

Junior scientific researcher

Born in Klaipėda, in 1971

Graduated at Vilnius university, among the first edition of fellows after the restauration of Faculty of Philosophy. Master of Philosophy. Studied at the post-graduate studies under the supervision of A. Šliogeris. Investigated the phenomenological tradition, the works of Alphonso Lingis.

The sphere of scientific interest encompasses the Analytical philosophy, the History of Early Modern Philosophy (I. Newton, J.J. Rousseau), the problems of Political philosophy, History and Philosophy of Science.

Makes translations from French, English, Russian into Lithuanian, also of Lithuanian philosophical heritage into English. Participated in many missions of election observation of the EU and the OSCE throughout the world. 
E-mail: Vygandas.Aleksandravicius@LKTI.LT

Main publications

 • Aleksandravičius V. Newtono dėmuo Rousseau mąstyme // Logos, 2018, nr. 97, p. 17-25. ISSN 0868-7692
 • Viliūnas, Dalius, Aleksandravičius, Vygandas. Jeanas-Jacques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 295 p.
 • Aleksandravičius Vygandas. Vakarų ir Balkanų
 • sandūros refleksijos, Rytai-Vakarai: Kultūrų sąveika, sudaryt. A. Andrijauskas, D. M. Stančienė, Vilnius: Logos, 2002, p. 316–328
 • Aleksandravičius Vygandas. Pokalbis su Alphonso Lingiu, Baltos Lankos, nr.17, 2003, p. 42–54 
 • Aleksandravičius Vygandas. Merleau-Ponty kūno samprata, Tapatybės sklaida ir ribos: mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: VPU, 2001
 • Aleksandravičius Vygandas. Alphonso Lingio imperatyvas: originali etinė pozicija ar I. Kanto kategorinio imperatyvo simuliacija?, Po subjekto: šiuolaikinės filosofijos raidos tendencijos: mokslinės konferencijos medžiaga: 2000 m. gegužės 5–6 d., Vilnius, VUL, 2000

Translations

 • Lingvistinis posūkis filosofijoje: gramatinė versija / Oksana Osipenko, Logos, 2013, nr. 74, p. 17–35
 • Estetika – XX amžius: problemos, teorinės kryptys, konfrontacijos: antologija, sudaryt. A. Katalynas, Vilnius: Mintis, 2009, p. 164–195 
 • Pastovumas ir tėkmė = Permanence and flux : kultūros fenomenologijos apybraižos / Algis Mickūnas; vertė Vygandas Aleksandravičius, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, 272 p. 
 • Akvinietis praktinio proto ir religijos sandūroje / John F. X. Knasas, Logos, 2007, nr. 52, p. 78–87
 • Akvinietis ir Rachelės rauda / John F. X. Knasas, Logos, 2006, nr. 45, p. 38–42 
 • Tomas Akvinietis apie sapnus / Cristoph Flüeler, Logos, 2005, nr. 44, p. 80–95
 • Akvinietis apie teisingumą / Eleonora Stump, Logos, 2004, nr. 37, p. 116-123 ir nr. 38, p. 126–135
 • Albertas Didysis ir Tomas Akvinietis apie žmonių veiksmų laisvę/ Colleen A. McCluskey Logos, 2004, nr. 42, p. 152–159, nr. 43, p. 141–145
 • Tomas Akvinietis apie išskirtinę meilę / Carlos Steel, Logos,  2004, nr. 39, p. 137– 145, nr. 41, p. 124–130
 • Huserlio intersubjektyvumo teorija kaip alterologija. Naujos genetinės fenomenologijos teorijos ir išmintes tradicija / Natalie Depraz, Logos, 2003, nr. 34, p. 144–150, 35, p. 107–113
 • Šv. Tomo Akviniečio filosofinis metafizikos įvadas = The philosophical initiation of metaphysics according to St. Thomas Aquinas : [Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokyklos metodinė medžiaga] / John F.X. Knasas ; [Tomistinių studijų centras. Šv. Tomo universitetas ; iš anglų kalbos vertė Vygandas Aleksandravičius], Logos, 1998, 87 p.
 • Rousseau, Jean-Jacques, Pastabos Lenkijos valdymui ir numatomai jo reformai, vertė Vygandas Aleksandravičius, Jeanas-Jaques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė,  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p.43–113 
 • Versta iš Jean- Jacques Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne et sa réformation projetée, Ouvres complétes (parengta J. Fabre ir kit.), t.3.Paris, 1964, naudojantis Rousseau rankraščio originalo fotokopija iš Kunigaikščių Čartoryskių bibliotekos (Biblioteka Książąt Czartoryskich) Krokuvoje, signatūra: Bcz., r.1392.