Back

Teresė JURKUVIENĖ, PhD

Scientific researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: terese.jurkuviene@gmail.com

Born on 10 July of 1956 in Kėdainiai, Lithuania.

Education

Degree in Art history from the State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts) (1978–1983).
Doctoral diploma from Vilnius Academy of Fine Arts (Humanities, Art History). The dissertation was maintained on 15th April of 2011: “Lithuanian National Costume: Interpretations of Folk Clothing in 20th Century”.

Membership in professional organizations

 • A member of the Lithuanian Art Historians Society.

Research areas

Lithuanian folk art of the 19th – 21th centuries, national costume of the 19th – 20th centuries, religious art of the 18th-20th centuries.

Academic publications:

Monographs:

 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje [The Lithuanian National Costume: The Interpretations of Folk Dress in 20th Century], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių tautinis kostiumas [Lithuanian National Costume], Vilnius: Baltos lankos, 2006, 2008. ISBN 9955-23020-7.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių liaudies juostos [Lithuanian Folk Sashes], Vilnius: Gervelė, 2001. ISBN 9986-638-20-8.

Articles:

 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių liaudies kostiumo rekonstravimas ir gamyba XX a. [Rekonstruction and Production of Lithuanian Folk Costume in the 20th C.], Liaudies kultūra, 2017, no. 4, p. 30–51. ISSN 0236-0551.
 • Jurkuvienė, Teresė, Gražioji lietuvaitė [The Pretty Lithuanian Girl], Liaudies kultūra, 2015, no. 6, p. 31– 44. ISSN 0236-0551
 • Jurkuvienė, Teresė, Ornamentas tautiniame kostiume [Ornament in the National Costume],
 • in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai (ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 162–192. ISBN 978-9955-868-69-9.
 • Jurkuvienė, Teresė, Articles about religious art in churches and chapels of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses in: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 2–6, Vilnius, 1996–2007; vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 2–3, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011–2014.
 • Jurkuvienė, Teresė, “Sukurti „lietuvišką madą“ [“To Create ‘Lithuanian Fashion’”], Menotyra, 2013, no. 1, p. 67 – 79. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Tautinio kostiumo kilmė ir prasmė [Origin and Meaning of the National Costume], Liaudies kultūra, 2011, no. 6, p. 26 – 39. ISSN 0236-0551
 • Jurkuvienė, Teresė, Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės lietuvių liaudies kostiumo rekonstrukcijos [The Reconstructions of Lithuanian Folk Costume by Halina Kairiūkštytė-Jacinienė], Liaudies kultūra, 2010, no. 5, p. 15 – 28. ISSN 0236-0551.
 • Jurkuvienė, Teresė, Antanas Tamošaitis – pirmasis profesionalus tautinio kostiumo kūrėjas [The First Professional Maker of National Costume Antanas Tamošaitis], Menotyra, 2010, no. 1, p. 65 – 81. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Mikalinos Glemžaitės indėlis į lietuvių tautinio kostiumo kūrybą: 1930 – 1960 m. [Role of Mikalina Glemžaitė in Creation of Lithuanian National Costume: 1930 – 1960‘s], Menotyra, 2008, no. 3, p. 66 – 79. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių tautinis sceninis kostiumas 1940 – 1970 m.: idėja ir forma [Lithuanian National Costume for the Stage: Idea and Form], Menotyra, 2007, no. 3, p. 43 – 62. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Suvalkijos kryždirbystės bruožai XX amžiuje [Crosscrafting of Sudovia  in the 20th C.], in: Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 258 – 272. ISBN 9986–638–62–3.
 • Jurkuvienė, Teresė, Suvalkijos kryžiai [Crosses of Sudovia], Menotyra, 2004, no. 3, p. 56–64. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Ludowe tkaniny litewskie I ubior narodowy w kosciolach Zaniemnia [Folk Textiles and National Costume in Churches of Užnemunė], Litwa I Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej. ed. W. Boberski i M. Omiłanowska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, Instytut sztuki Polskiej Akademii nauk, 2004, p. 247–256. (in Polish)
 • Jurkuvienė, Teresė, Tautinio kostiumo kūrimo ir gamybos problemos [The Problems of Creating and Making National Costume], Liaudies kultūra, 2003, no. 6, p. 44–54. ISSN 0236-0551
 • Jurkuvienė, Teresė, Liaudies dailė Viduklės bažnyčioje [Folk Art in the Church of Viduklė], Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia, Vilnius: Savastis, 2003, p. 108–122. ISBN 9986-420-48-2.
 • Jurkuvienė, Teresė, Santaikos bažnyčios statybos istorija [History of Building a Church in Santaika], Menotyra, 2002, no. 3, p. 44 – 47. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Suvalkijos tautinis kostiumas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais [The National Costume of Sudovia in the Early 20th C.], Menotyra, 2001, no. 2, p. 77–80. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Ornamentas XIX a. II pusės pietryčių Aukštaitijos moterų lininiuose drabužiuose [Ornament in Women‘s Linen Clothes of South-East Aukštaitija in the Second Half of 19th C.], Menotyra, 2000, no. 2, p. 33–37. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių tautinio kostiumo sampratos raida [The Evolution of the Concept of the Lithuanian National Costume], Primityvumas mene, Vilnius: Gervelė, 1999, p. 246–273. ISBN 9986-638-14-3.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių juostos XX a. pirmaisiais dešimtmečiais [Lithuanian Sashes in the Early 20th C.], Menotyra, 1999, no. 2, p. 72–77. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Kelios pastabos apie kryžius – tautinio atgimimo paminklus [A Few Notes on the Crosses – Monuments of National Resistance], Menotyra, 1998, no. 2, p. 51–56. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė Teresė, Liaudiškos Nukryžiuotojo skulptūros Vilkaviškio vyskupijoje [Folk Sculptures of The Crucified in Vilkaviškis Diocese], Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis,  XI. 1997, p. 237–250.
 • Jurkuvienė, Teresė, Liaudies tekstilė Lietuvos bažnyčiose [Folk Textiles in Lithuanian Churches], Menotyra, 1997, no. 3, p. 50–59. ISSN 1392–1002.
 • Jurkuvienė, Teresė, Lietuvių tautinio kostiumo raidos bruožai [Development of Lithuanian National Costume], Menotyra, 1994, no. 1, p. 9–16. ISSN 1392–1002.