Skaidra TRILUPAITYTĖ

Holds a PhD in humanities from the Vilnius Academy of Arts (2003). Since 2004, she has been working in the Lithuanian Culture Research Institute, currently as Senior Research Fellow. Gives lectures for the master’s and doctoral students at the Vilnius Academy of Arts and supervises (art history and art) doctoral dissertations. Scientific monographs: “The Power of Creativity? Criticism of the Policy for Neoliberal Culture” (2015), “The Life of Lithuanian Art and the Changes in Institutions: The End of the Soviet Era to the Beginning of the Independency Era” (2017). Since 2000, Member of the International Association of Art Critics; since 2012, Member at the Lithuanian Artists’ Association. Since 2008, conducted expert activities at the Culture Support Fund, the Research Council of Lithuania, Centre for Quality Assessment in Higher Education and other state institutions, participated in the activities of various selection boards for culture and art events. 2000-2008, received long-term training in the University of Oxford (UK), Central European University (Budapest), New School University (New York, USA), McMaster University (Hamilton, Canada), Institute on Globalisation. Since 2017 Board Member of the Research Council of Lithuania and the Board Member of the Lithuanian Council for Culture.

Main scientific interests: cultural policy and city regeneration, (post)soviet culture institutions, discourses of creativity, neoliberal governance in culture, art and politics of artificial intelligence.

Main articles:

Trilupaityte, S. (2020) “Can we track what makes humans happy?” Eurozine 15 September https://www.eurozine.com/can-we-track-what-makes-humans-happy/

Trilupaitytė, S. (2019), „Kultūrinio planavimo nesėkmės: valstybės šventė kaip politinių nesutarimų objektas“, Politologija, 2019 Nr. 1 p. 98-129.  

Trilupaitytė, S. (2019). „Kritiniai intelektualai ir administratoriai: Lietuvos dailininkų laikysena Atgimimo ir lūžio metais“, Menas valstybėje – valstybė mene. Acta Academiae Artium Vilnenis (94), p. 215 -237.  

Trilupaitytė, S. (2019). Meninio aktyvizmo įmuziejinimas. Arba kritika kaip ekspozicijos objektas, Lietuvos kultūros tyrimai, sud. R. Repšienė, Vilnius, LKTI, p. 48-62.

Trilupaitytė, S. (2019) Skaitmeninė „biurokratija“ ir dirbtinio intelekto politika, Kultūros barai, 2019 Nr. 9 p. 2-9.

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id146/KB_9_WEB.pdf

Trilupaitytė S.(2017) Monografija „Lietuvos dailės gyvenimas ir institucijų kaita. Sovietmečio pabaiga – Nepriklausomybės pradžia”. Vilnius: Artserija.

Trilupaitytė, S. (2017), „Sovietinės architektūros paveldas naujų politinių įtampų fone: apie Vilniaus Koncertų ir sporto rūmų (nu)vertinimą“, (Iš)koduota istorija architektūroje Acta Academiae Artium Vilnenis 86-87,   p. 351-364.

Trilupaitytė, S. (2016), Akcijos mieste ir išpuolių grėsmės retorika. Vilnius po 2009-ųjų, Politologija, Vilnius: VU leidykla, 2016/1 (81), p. 80-110.

Trilupaitytė, S. (2016), Neoliberal Culture, International Journal of Cultural Policy, DOI: 10.1080/10286632.2016.1248955.  To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2016.1248955

Trilupaitytė, S. (2015), „Nepatogūs“ totalitarizmo ženklai XXIa. Vilniuje, Patogus ir nepatogus paveldas (mokslinio seminaro-diskusijos medžiaga), Vilnius: LR Valstybinė kultūros paveldo komisija, LR Kultūros ministerija,

Trilupaitytė, S. (2015). Meninis protestas ir (politikos) kritika: kai kurie pirmojo XXIa. dešimtmečio Vilniaus pavyzdžiai, Meno istorija ir kritika, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Trilupaitytė, S. (2015).  Lietuviškoji bienalizacija tarp Vilniaus ir Kauno: nuo respublikinių parodų  iki nežabotos vaizduotės nuotykių, Sudaryt. Daiva Citvarienė, Kaunas: Všį Kauno bienalė.

Trilupaitytė S.(2015) Monografija „Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika“. Vilnius: Demos kritinės minties institutas

Trilupaitytė S. (2014). „Kiekvienas yra menininkas? Kritinės pastabos apie postmoderniąją kūrybiškumo sampratą“, Acta Academiae Artium Vilnensis.

McLaughlin, N. Trilupaityte, S. (2012). „The International Circulation of Attacks and the Reputational Consequences of Local Context: George Soros’s Difficult Reputation in Russia, Post-Soviet Lithuania and the United States.“ Cultural Sociology, pp.1–16. http://cus.sagepub.com/content/7/4/431

Trilupaitytė S. (2011) Medijų kultūra ar „atminties transformacijos“? Žaliojo tilto atvejis ir kiti paminklai, In: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje [sudarytojai Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 84-102. ISBN 978-609-427-062-8

Trilupaitytė S. (2011)  Kas skaičiuoja nepriklausomo meno dešimtmečius? = Who Is Counting The Decades Of Independent Art? In: (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2011 m. = (In)dependent Contemporary Art Histories: Artist-run Initiatives in Lithuania 1987-2011 (sud. Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka), LTMKS, Vilnius, , p. 32-59.

Trilupaitytė, S. (2010) Kultūrinės tapatybės klausimai viešojoje kultūros politikoje (red. Vytas Berenis) Kultūrologija: istorinės vietos, atmintys, tapatumai (sud. Vytas Berenis), nr. 18, Vilnius: LKTI, p.12-30

Trilupaityte S. (2009) Naujojo Vilniaus vizija posovietinėje urbanistinėje politikoje. In: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Kultūrologija. Rita Repšienė (sud.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p.210-227.

Trilupaitytė, S. (2009) Guggenheim’s global travel and the appropriation of a national avant-garde for cultural planning in Vilnius. In: International Journal of Cultural Policy, vol. 15, no. 1 (February) p. 123-137.

Trilupaitytė, S. (2008) On Lithuanian Geopolitical Identity: National Elites and International Intellectual Exchanges. World Political Science Review, vol. 4, no. 2, DOI: 10.2202/1935-6226.1047. Prieiga per Internetą: http://www.bepress.com/wpsr/vol4/iss2/art2

Trilupaitytė, S. (2008) Globalūs XXa. muziejai, SRGF ir Vilniaus kultūrinio planavimo retorika. In: Kultūra. Rinka. Visuomenė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 50, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, p. 299-319.

Trilupaitytė, S. (2008) Culture or Power Politics? Post-Cold War Anti-Americanism in Russia, in The Political Consequences of Anti-Americanis (ed. by Richard Higgott, Ivona Malbasic), New York: Routledge/Warwick Studies in Globalisation, p.74−90.

Trilupaitytė, S. (2007) Totalitarianism and the Problem of Soviet Art Evaluation: The Lithuanian Case. In: Studies in East European Thought, vol. 59, no. 4, p. 261-280.

Trilupaitytė, S. (2007) Kūrybinės laisvės diskursai vėlyvojo sovietmečio ir pirmųjų nepriklausomybės metų Lietuvos dailės gyvenime. In: Menotyra, t.14, nr.2, p. 1-19.

Trilupaitytė, S. (2007) Totalitarizmas ir sovietmečio meno (ne)laisvė: kai kurie vertinimo klausimai. In: Darbai ir dienos, nr. 47, p. 93-114.

Trilupaitytė, S. (2007) Išeivijos ir (po)sovietinio dailės gyvenimo sąlyčiai: lyginamoji perspektyva. In: Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos, Academiae Artium Vilnensis, nr. 46, Ieva Pleikienė (sud.), Vilnius: Vilniaus dailės akademija, p. 7-15.