Back

Šarūnė TRINKŪNAITĖ

Doctor of Humanities, researcher

Studied at Vilnius University, Faculty of Philology (in 1994–2000) and at Lithuanian Music and Theatre Academy, Faculty of Theatre and Film (in 1999–2003). Made her PhD thesis “Stage Interpretation of Lithuanian Historical Drama in 1904–1940” in 2007. Since 2005 works at the Department of Art History and Theory of Lithuanian Music and Theatre Academy, since 2010 – at the Department of Music and Theatre History of Lithuanian Culture Research Institute.

Research interests include: theatre history and historiography, new historicism, theatre and feminism, contemporary theatre.

Selected publications

Edited paper collections / Publication of sources

Rimo Tumino teatras. Recenzijos, straipsniai / 1990-2010[The Theatre of Rimas Tuminas. Reviews, articles / 1990-2010]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009. ISBN 978-9955-868-48-4.

Scholarly articles

Trinkūnaitė, Šarūnė, Stebuklinė Lietuva: tautinės lauko misterijos tarpukario Lietuvoje [Miraculous Lithuania: the national open-air mysteries in Lithuania between the wars]. In Menotyra [Studies in Art], 2017, T. 24, Nr. 2, p. 97–108. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. (Ne)sukilusios?: trys 8-ojo dešimtmečio Lietuvos teatro moterų Anouilh‘ai [(Non-)Rebelliuos?: Three Jean Anouilh‘s plays in the Lithuanian women theatre in the 1970s]. In Menotyra [Studies in Art], 2016, Nr. 2, p. 111 – 120. ISNN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. XIXa. pabaigos–XXa. pradžios lietuvių moterų teatro sąjūdis: moters reprezentacijos autentika ir stereotipai [Lithuanian theatre women movement in the late XIX century–the early XX century: authenticity and stereotypes in woman‘s representation]. In Menotyra [Studies in Art], 2015, T. 22, Nr. 2, p. 125–138. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. „Mūsų“ / „mano“ istorija: atminties ir patirties sankirtos teatrinėse istorijos reprezentacijose [„Our“ / „My“ history: The convergences of memory and experience in theatrical representations of history]. In Ars & Praxis, 2014, Nr. 2, p. 69–80. ISSN 2351-4744

Trinkūnaitė, Šarūnė. Feminizmas ir teatras: esminiai sankirtos taškai [Feminism and theatre: the basic points of convergence]. In Menotyra [Studies in Art], 2014, T. 21, Nr. 2, p. 137–147. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Valstybinės konservatorijos Aktoriaus meistriškumo katedros priešistorė: lietuviškosios teatro mokyklos raida XX a. I pusėje [Pre-history of the Department of Actor Mastership at the Lithuanian State Conservatory: the development of the Lithuanian Theatre School in the first half of the 20th century]. In Ars et Praxis, 2013, Nr. 1, p. 76–87. ISSN 2351-4744

Trinkūnaitė, Šarūnė. Juozo Miltinio „Makbetas“: sceninės Williamo Shakespeare’o percepcijos inovacijos [Juozas Miltinis‘s „Macbeth“: the innovations of William Shakespeare‘s stage perception]. In Menotyra [Studies in Art], 2013, T. 20, Nr. 2, p. 115–126. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Three Productions by Rimas Tuminas: Transformation of Historical Memory in Lithuanian Theatre 1990–2010. In Lituanus, 2012, Vol. 58:4, p. 41–53.

Trinkūnaitė, Šarūnė. Lietuvių teatro istorijos bruožai: istorinės XX a. I pusės vaizduotės formos [The characteristics of Lithuanian theatre history: the forms of historic imagination in the 1st half of the 20th century]. In Menotyra [Studies in Art], 2012, T. 19, Nr. 2, p. 83–92. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Vydūnas ir teatras: sceninės Vydūno dramaturgijos recepcijos ypatumai [Vydūnas and theatre: the specifics of stage reception of Vydūnas‘ dramaturgy]. In Menotyra [Studies in Art], 2011, T. 18, Nr. 2, p. 93–102. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Režisieriaus funkcijos XX a. pradžios lietuvių teatre [Director‘s functions in the Lithuanian theatre of the early 20th century]. Menotyra [Studies in Art], 2010, T. 17, Nr. 2, p. 91–100. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Panevėžio dramos teatras [Panevėžys‘ drama theatre].In Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga. 1980–1990[History of Lithuanian Theatre. 1980–1990] (ed. by Irena Aleksaitė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 234–263. ISSN 978-9955-868-18-7

Trinkūnaitė, Šarūnė. Amateur Traditions.In Lithuanian Theatre (ed. by Gintaras Aleknonis, Helmutas Šabasevičius), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 40–55. ISBN 978-9955-868-13-2.

Trinkūnaitė, Šarūnė. Vydūno dramaturgija: neišnaudota lietuvių teatro galimybė [Vydūnas‘ Playwriting: an unused opportunity of Lithuanian theatre]. In Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis (ed. by Rasa Vasinauskaitė), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p. 202–227. ISSN 1822-2242

For contacts: sarune_tri@yahoo.com