Rasa VASINAUSKAITĖ

Doctor of Humanities, senior researcher

Studied at Saint Petersburg State Theatre Academy, Faculty of Theatrology (1987–1992), 2002 made her PhD thesis „The Mask and its influences on Theatre of 20th Century and on Systems of Acting“. Since 1998 works at the Culture, Philosophy and Arts Institute (since 2010 – Lithuanian Culture Research Institute), since 2010 – senior researcher, since 2013 – Head of Department of Music and Theatre History. Since 1999 works at the Department of Art History and Theory of Lithuanian Music and Theatre Academy, since 2009 – associate professor, since 2014 – professor.

Member of the International Association of Theatre Critics (IATC/AICT). Member of Editorial Board of scientific magazines “Menotyra” [Studies in Art] and “Lietuvos kultūros tyrimai“ [Lithuanian Culture Researches].

Research interests include: theatre history, theory and criticism, contemporary theatre and culture research methodology.

Selected publications

Monographs

Vasinauskaitė, Rasa. Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001 metais [Theatre of Impermanence. Outline of Lithuanian Directing in 1990–2001]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN 978-9955-968-27-9

Parts of collective monographs

Rasa Vasinauskaitė, Classics on the Soviet Lithuanian Stage: The case of Juozas Miltinis’ Teatre, Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage, ed by David Movrin and Elżbieta Olechowska, Warsaw-Ljubljana: University of Ljubljana-Faculty of Arts, Wydawnictwo DiG, Wydzial Artes Liberales, 2019, p. 99–120. ISBN 978-83-286-0062-1, ISBN 978-961-06-0209-5

Rasa Vasinauskaitė, The Theatre as Conflict or the Multifaceted Stage World of Jonas Vaitkus, Contemporary Lithuanian Theatre. Names and Performances, ed. by Ramunė Marcinkevičiūtė and Ramunė Balevičiūtė, Vilnius: Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, Tyto Alba, 2019, p. 23–64. ISBN 978-609-466-394-9

Vasinauskaitė, Rasa. Subjekto krizė: meninė individualybė ieško herojaus” [The Crisis of Subject: Artistic Individuality Looking for a Hero]; The Phenomenon of Authorial Directing: The Stage as a Heterotopia. In Staniškytė, Jurgita; Vasinauskaitė, Rasa; Klivis, Edgaras; Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis [Post-Soviet Lithuanian Theatre: History, Identity, Memory], Vilnius: VDA leidykla, 2014, p. 179–214, p. 287–330. ISBN 978-609-447-120-9

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras [State Youth Theatre]. In Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990 [History of Lithuanian Theatre 1980–1990] (ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2009, p. 96–165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. [State Youth Theatre]. In Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 [History of Lithuanian Theatre 1970–1980] (ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2006, p. 88–146. ISBN 978-9986-638-79-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybės teatro Klaipėdos skyrius [State Theatre in Klaipėda]. In Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 [History of Lithuanian Theatre 1935–1940] (ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2002, p. 82–131. ISBN 9986-638-25-9

Edited paper collections / Publication of sources

Eimunto Nekrošiaus teatras. Pokalbiai, recenzijos, straipsniai / 1991–2010 [Theatre of Eimuntas Nekrošius: interviews, articles, reviews] (Ed. by Rasa Vasinauskaitė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Lietuvos teatras: trumpa istorija [Lithuanian theatre: A Short History] (ed.by R. Vasinauskaitė), Vilnius: KFMI, 2009. 240 p.: iliustr. ISBN 978-9955-868-21-7

Zola, Émile. Natūralizmas teatre: teorijos ir pavyzdžiai [Naturalism in the Theatre: Theories and Examples] (translated from French by R. Vasinauskaitė), Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008. 168 p., paaišk., nuor., pavardžių r-klė p.: 163–166. ISBN 978-9955-605-42-3

Deleuze, Giles. Vienu manifestu mažiau [Un manifeste de moins / One Manifesto Less] (translated from French by R. Vasinauskaitė), Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2006, Nr. 21/22, p. 283–305. ISSN 1392-0189

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis [Cultorology. Personality: Art, History, Present Time] (Ed. by R. Vasinauskaitė), Vilnius: KFMI, 2007. 423 p. Iliustr., santr. angl. k. p.: 469–492. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Scholarly articles

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatras ir spauda 1920–1929 metais. Kritikos (savi)legitimacija [Theatre and Press in 1920–1929. (Self)legitimation of theatre criticism]. In Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 2, p. 79–96. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. „Hamletas“ – (de)konstrukcija. Lietuviškas Michailo Čechovo spektaklis ir jo recepcija 1932–1933 m. [„Hamet“ – (de)construction. Lithuanian production by Michael Chekhov and its reception in 1932–1933]. In Menotyra, 2016, T. 23, Nr. 2, p. 73–86. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Metaforų teatro pabaiga. Naujasis sceninis realizmas: kūnas ir vaizdas [The End of Theatre of Metaphor. New Stage Realism: The Body and the Image]. In Menotyra [Studies in Art], 2015, T. 22, Nr. 2, p. 97–111. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Avangardinis vs postmodernus teatras: nuo teatrališkumo prie performatyvumo [Vanguard / Avant-garde vs postmodern Theatre: from Theatricality to Performativity]. In Menotyra [Studies in Art], 2014, T. 21, Nr. 2, p. 125–136. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Naratyvinės strategijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre. Epizacijos / rapsodizacijos technika [Narrative Strategies in Contemporary Lithuanian Theatre]. In Menotyra [Studies in Art], 2013, t. 20, Nr. 2, p. 95–108. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Scenos fenomenologija. E. Nekrošius skaito K. Donelaitį ir Dante [Stage Phenomenology. E. Nekrošius Reads K. Donelaitis and Dante]. In Lietuvos kultūros tyrimai 3 (Asmenybės, Lytys, Bendruomenės) [Research of Lithuanian Culture 3 (Personalities, Sexes, Communities)]. Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–28. ISSN 2029-8560

Vasinauskaitė, Rasa. (Anti)ideologija: politinio teatro formos šiuolaikinėje scenoje [(Anti)ideology: the Forms of Political Theatre on Contemporary Stage]. In Menotyra [Studies in Art], 2012, T. 19, Nr. 2, p. 122–131. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Innego teatru nie ma [There is no Other Theatre]. In Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. 2011, Nr. 6 (655), p. 102–109. PL ISSN 0012-2141

Vasinauskaitė, Rasa. Sceninė herojaus kaita lietuvių teatre po 1990-ųjų: Rimo Tumino „Edipas karalius“ [The Shift of the Scenic Hero in Lithuanian theatre after 1990: „Oedipus the King“ by Rimas Tuminas]. In Menotyra [Studies in Art], 2010, t. 17, Nr. 2, p. 150–159. ISSN 1392-1002

For contacts: vasinauskaite@yahoo.fr