Back

Lina KAMINSKAITE-JANČORIENĖ

Film and media researcher, in 2014 defendend PhD in History at Vilnius University, guest researcher at Utrecht University in 2019 – 2020 (supervised by dr. Judith Thisen), member of New Cinema History group (Hommer), commitee member of Baltic Sea Region Film History conference. In 2016 she co- published book on Soviet Lithuanian film history, focusing on film production context, in 2021 co-edited book In Focus: Women in Lithuanian cinema. She currently evaluates two research topics: early cinema in Lithuania and film exhibition in Baltic countries after II World war.

Main research interests:

Film exhibition and reception, gender studies and cinema, Lithuanian cinema history, production practices.

Books

Fokuse: moterys Lietuvos kino industrijoje (sudarytoja, kartu su dr. Natalija Arlauskaite), Lapas, 2021, straipsnių rinktinė

Kinas sovietų Lietuvoje. Sistema, filmai, režisieriai (kartu su dr. Anna Mikonis – Railienė), Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2015, monografija

Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius Almantas Grikevičius (kartu su dr. Aurimu Švedu), Vilnius: Vaga, 2013, šaltinių publikavimas

Articles:

Professional Experiences of Female Employees in the Lithuanian Film Industry from the Postcolonial Point of View, in Gender, Work and Organization (kartu su dr. Jellena Šalaj), 2021,

Kūrusi kino žvaigždyną. Režisierė Regina Vosyliūlytė, in Fokuse: moterys Lietuvos kine, Lapas, 2021

Moving Pictures for Peasants. The Kinofikatsia of Rural Lithuania in the Stalinist Era (1944–1953), Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes/Rural History Yearbook 2018, Innsbruck

Создание кинопроизводства на периферии СССР: пример Литвы (1944–1953), in: Пережить войну. Киноиндустрия в СССР, 1939 - 1949 годы, РОССПЭН, 2018

Sovietizacija ir kinas: lytis, tapatybė, ideologija filme „Marytė“ (1947) (kartu su dr. Violeta Davoliūtė), in: Politologija, t. 90, nr. 2, 2018

Sovietization and the Cinema in the Western Borderlands: Insurgency, Narrative, and Emancipation in Marytė (1947) (kartu su dr. Violeta Davoliūtė) in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 64 (2016), H.3, 2018

Kino procesai sovietų Lietuvoje stalininiu laikotarpiu: ar tikrai kinas buvo svarbiausias iš menų?, in: Darbai ir dienos,  t. 61, 2014, p. 51-66.

LSSR vaidybinio kino raida, in: Genocidas ir rezistencija, Nr. 1, 2009, p. 120–131.

Istorikai ir filmai: istoriografijos raida ir prieigų kaita, in: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, straipsnių rinkinys, Acta Academiae Artium Vilnensis, sud. Monika Saukaitė,  t. 64, 2012, p. 189–202.

„Brežnevinio sąstingio“ praeities deformacijos lietuviškuose kino ir televizijos vaidybiniuose filmuose (1968-1980), in: Lietuvos istorijos studijos, Vilnius, t. 22, 2008, p. 104–116.