Back

Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ, PhD

Scientific researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: birskyte@yahoo.com

Lijana Birškytė-Klimienė was born on 18 th June of 1974 in Plungė (Lithuania).

Education

Faculty of Arts (1992–1996) at Vytautas Magnus University (BA degree in Art history). BA thesis title: “The Fresco of Crucifixion in Vilnius Franciscan Observant Convent”. The Department of Humanities (English Philology, 1992–1996) at Vytautas Magnus University (diploma of the additional specialization). The Department of Medieval Studies (1996–1997) at Central European University (Budapest, Hungary) (MA degree). MA thesis title: “Sixteenth-Century Frescoes in the St Francis and St Bernardine Church in Vilnius in Light of the Franciscan Artistic Tradition“.  On 16th October of 2016 the dissertation “The Cult and Images of St. Anne in Catholic Churches of the Grand Duchy of Lithuania” was defended. Doctoral diploma (Humanities, Art History) received from Vilnius Academy of Fine Arts and Lithuanian Culture Research Institute.

Work experience

Lijana Birškytė-Klimienė’s professional experience was gained in M. K. Čiurlionis National Museum of Art (1997–2002), Vytautas Magnus University (1998– 2000), National Museum of Lithuania (2002–2016) and Cultural Heritage Centre (from 2015). She is Senior Research Scientist in the Institute of Lithuanian Cultural Research, Heritage of Sacred Art department from 2014.

Membership in professional organizations and expert boards

 • From 2008, a member of Lithuanian Art Historian Art Historians Society (2016–2019, Vice- Chair of the association).
 • From 2015, a member of Experts’ Commitee of Movable Cultural Properties Exported Abroad Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.
 • From 2018, an expert of Immovable Cultural Heritage Evaluation Council of Ukmergė Municipality.
 • From 2020, an expert of the Lithuanian Council for Culture.

Research areas

Lithuanian religious art, History of Lithuanian Catholic culture, St. Anne’s cult and iconography

Selected scientific works:

Academic publications

 • Birškytė-Klimienė Lijana, Manifestations of the Cult of St. Anne before the Council of Trent in the Grand Duchy of Lithuania, Stan badań nad wielo kulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Vol. XI, ed. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Białystok, 2020, p. 1–40.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus: Michaelis Miulneris, komuninė [New data about culture heritage objects: Michael Müllner‘s Ciborium], Kultūros paminklai, No. 24, ed. Juozas Bardauskas, Vilnius: Savastis, 2020, p. 162. ISBN 978-9986-420-81-1.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Stebuklingų šv. Onos paveikslų fenomenas Lietuvoje: Alvito, Lentupio ir Duokiškio bažnyčių atvejai [The Phenomenon of the Miraculous Paintings of St. Anne in Lithuania: the Cases of Churches in Alvitas, Lentupis and Duokiškis], Excellencia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ser. Religinės kultūros paveldo studijos, Vol. 4, ed. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 255-282. ISSN 2029-2821, ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Šv. Onos gerbimo centro susiformavimo Žemaičių vyskupijoje atvejis: stebuklinga Batakių šv. Onos skulptūra [The case of the Formation of the St. Anne’s devotion centre in the Samogitian Diocese: the miraculous sculpture of St. Anne in Batakiai], Excellencia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ser. Religinės kultūros paveldo studijos, Vol. 4, ed. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 237-254. ISSN 2029-2821, ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus: kielikas, komuninė; komuninė [New data about culture heritage objects: chalice, two Ciborium], Kultūros paminklai, No. 23, ed. Juozas Bardauskas, Vilnius: Savastis, 2019, p. 201-202. ISBN 978-9986-420-81-1.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Pranciškoniškojo paveldo paieškos [The Search for the Franciscan Heritage], Pranciškonai Lietuvoje, ed. Lijana Birškytė-Klimienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, p. 49–56. ISBN 978-609-478-009-7.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Šv. Onosbrolijos Žemaičių vyskupijoje XVII–XVIII a. [St Anne’s brotherhoods in the Diocese of Samogitia in the 17-18 th c.], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vol. 37, Ser. B: Bažnyčios istorijos studijos, Vol. VII. Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija, 2014, p. 77–109. ISSN 1392-0502.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Ankstyvosios Šv. Onos kulto apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje [The early manifestations of the cult of St. Anne in the Grand Duchy of Lithuania], Menotyra, 2013, No. 1, ed. Gabija Surdokaitė, p. 1–19. ISSN 1392-1002.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Vienas Šv. Onos paveikslas, jo kontekstas ir istorija [One of the paintings of St. Anne, its context and history], Menotyra, 2011, No. 1, ed. Regimanta Stankevičienė, p. 29–47. ISSN 1392-1002.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Procesijų altorėlis su šv. Kazimiero ir Jėzaus Nazariečio paveikslais, Procesijų altorėlis su šv. Kazimiero ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslais, Procesijų altorėlis su šv. Kazimiero ir Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos paveikslais, Procesijų altorėlis su šv. Kazimiero ir Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslais, Procesijų altorėlis su šv. Kazimiero ir Nekaltojo Prasidėjimo  Švč. Mergelės Marijos paveikslais [Descriptionsof 5 processional altars], Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, sudaryt. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 216, 220, 380, 382, 513. ISBN 978-9955-415-91-6.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Veliuonos Madonos ikonografija ir analogai [The Iconography and analogues of the Veliuona’s Madonna], Menotyra, 2004, No. 3, p. 1–9. ISSN 1392-1002.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Žygaičių liūtas [The Lion of Žygaičiai], Lietuvos sakralinė dailė XIXX a. pradžia: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas, Vol. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia, ed. Dalia Tarandaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 152. ISBN 9986-669-30-8, ISBN 9986-669-31-6.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Adomo Varno tapybos darbų kolekcija [The Collection of Adomas Varnas paintings], Žiemgala, 1999, No. 1, p. 25–28. ISSN 1392-3781.
 • Birškytė-Klimienė Lijana, Nukryžiuotojo freska Vilniaus Bernardinų vienuolyne [The Fresco of Crucifixion in Vilnius Franciscan Observant Convent], Kultūros paminklai, 1997, No. 4, p. 170–181.ISBN 978-9986-420-81-1.

Books (editor or co-editor):

 • Pranciškonai Lietuvoje, ed. Lijana Birškytė-Klimienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, p. 49–204. ISBN 978-609-478-009-7.
 • Žemaičių vyskupijos istorija ir paveldas: Žemaičių vyskupijos istorija. 2013 m. gegužės 24 d. – spalio 27 d. Žemaičių krikšto ženklai. 2013 m. gruodžio 5 d. – 2014 m. kovo 3 d. Parodų knyga, ed. Lijana Birškytė-Klimienė, Diana Streikuvienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. ISBN 978-609-8039-69-6.

Exhibitions:

 • M. K. Čiurlionis National Museum of Art, National Museum of Lithuania
 • The exhibition „Symbols of the Christianization of Samogitia”, curator Lijana Birškytė-Klimienė, National Museum of Lithuania, Naujasis arsenalas, 2013 12 05  – 2014 03 03.
 • The exhibition „History of the Samogitian Diocese”, curators Lijana Birškytė-Klimienė, Diana Streikuvienė, National Museum of Lithuania, Naujasis arsenalas, 2013 05 24  – 2013 10 27.
 • The exhibition „Friars Minor in Lithuania”curator Lijana Birškytė-Klimienė, National Museum of Lithuania, Naujasis arsenalas, 2009 10 02 – 2010 02 14.
 • The exhibition „Reflections of Lithuanian history in 17th–19th c. Art (from collections of M. K. Čiurlionis National Museum of Art), curator Lijana Birškytė-Klimienė, National Museum of Lithuania, Naujasis arsenalas, 2003 11 27 – 2004 02 29.
 • The exhibition „Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVIIXIX a. Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose, curator Lijana Birškytė-Klimienė, National Museum of Lithuania, Naujasis arsenalas, 2002 05 15 – 2003 01 05.
 • The exhibition „Creation of artist Adomas Smetona“, curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, M. K. Čiurlionis galery of art, Kaunas, 2001.
 • „Adomas Varnas anniversary exhibition“, curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas picture gallery, 1999.
 • The exhibition „I didn‘t lost my hope (Antanas Samuolis– 100 years), curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, M. K. Čiurlionis galery of art, Kaunas, 1999.
 • „Petro Stauskas painting anniversary exhibition“, curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas picture gallery, 1999.
 • „Rimtas Kalpokas anniversary exhibition“, curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas picture gallery, 1998.
 • The exhibition „Kaunas seen by Jonas Buračas“, curator Lijana Birškytė-Klimienė, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas picture gallery, 1998.