Kęstutis ŠAPOKA

Doctor of humanities, senior research fellow at the Lithuanian Culture Research Institute (Contemporary Philosophy)

I996–2000 Studies at Vilnius Fine Art Academy, Department of Painting (BA). 2000– 2002 Studies at Vilnius Fine Art Academy, Department of Painting (MA), 2002 – 2008 Studies at Vilnius Fine Art Academy, Department of Art History and Theory (PhD). Defended thesis „Art therapy as integral system: contextual analysis“ (2008). He has been working at Lithuanian Culture Researches Institute since 2012.

Areas of Academic Interest: contemporary philosophy, art and psychopathology, art and ideology, philosophy or art, art criticism methodology.

Editorial board membership:

Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai ((Lithuanian Culture Research Institute) editorial board mermbership.

Email: kestas.sapoka@gmail.com

SELECTED PUBLICATIONS

Monograph:

Šapoka, Kęstutis, Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė [Quasi-aesthetic function of psychopathology], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020, 279 p. ISBN 978-609-8231-21-2

Books:

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos = (In)dependent contemporary art histories. T. 2, Savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987-2014 m. = Artist-run initiatives in Lithuania, 1987-2014, edited by Vytautas Michelkevičius [VDA] and Kęstutis Šapoka [LKTI], Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2014, 528 p., ISBN 9789955936275.

Alytaus avangardizmas : nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų (meno) streiko, Redas Diržys, Kęstutis Šapoka, Alytus: Erdvės, 2014, 245 p.: iliustr., ISBN 9786094271717.

Edited volumes:

Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, T. 5, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 160 p., ISSN 2351-471X (print), ISSN 2351-4728(online).

Scientific Articles:

Šapoka, Kęstutis, Tautinis kultūrinis tapatumas sovietmečiu: dailininkų atvejis, Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, T. 5, Nr. 2, p. 27–37, ISSN 2351-471X (print), ISSN 2351-4728(online). – http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/27_37-p.-Sapoka-Sovijus-T.-5-Nr.-2.pdf

Šapoka, Kęstutis, Filosofiniai materializmai: politinio įvykio rematerializavimas meninio aktyvizmo praktikose [Re-Materialization of Political Event in the Practices’ of Political Activism], Athena: filosofijos studijos, 2015, Nr. 10, edited by Danutė Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 141–160, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/10/IV-2.pdf

Šapoka, Kęstutis, Sąvoka, institucija ir „paveldo“ diskurso tvarka [Notion, Institution and the Discourse of "Heritage"], Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos, edited by Antanas Andrijauskas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, T. XIII, p. 642–665, 684–685, ISBN 9789955868736 (Kultūrologija, T. 19, ISSN 1822-2242).

Šapoka, Kęstutis, Kino archyvas, atmintis ir ideologinis reversas [Film Archives, Memory and the Ideological Reversal], Athena: filosofijos studijos, Nr. 9, edited by Renata Šukaitytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 82–103, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/9/II-3.pdf

Šapoka, Kęstutis, Nesisteminis avangardas (naujosios) stagnacijos laikotarpio mene: Benignos Kasparavičiūtės kūrybos atvejis [An Unsystematic Avant-garde in the Art of the Period of (new) Stagnation: the Case of the Artwork of Benigna Kasparavičiūtė], Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 68: Moteriškoji tapatybė ir dailė, edited by R. Rachlevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 163–178, ISSN 1392-0316, ISBN 9786094470943. – http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_68/Acta_68_09_K.sapoka_163-178%20p.pdf

Participation in the International Projects

Šapoka, Kęstutis (2017–2021), MC substitute of Lithuania in the International COST project: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (COST Action CA16213), Research Council of Lithuania. Chief investigator in Lithuania K. Šapoka, her Deputy – B. Nikiforova.