Jolita MULEVIČIŪTĖ

PhD, senior researcher
E–mail: jolita.m11@gmail.com

In 1985, a graduate from the Lithuanian Art Institute, Vilnius. From 1985 to 1990, a junior researcher at the Lithuanian Institute of History. From 1990 to 2002, a researcher at the Institute of Culture and Art (from 1998 to 2002, a head of the Department of Art History). Since 2002, a senior researcher at the Lithuanian Culture Research Institute. Ph. D. thesis The Renewal of Lithuanian Painting: 1956-1970 (Institute of Culture and Art, Vilnius, l994). Internships: Central European University (Prague, 1992), Institute of Art (Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2013). Member of the Lithuanian Society of Art History (1995).

Current research interests: cultural policy, including visual propaganda, education, copyright, and censorship, in the Russian Empire from 1861 to 1915. 

Selected publications

Books:

„Vaitkuškis“. Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX a. mėgėjų fotografija: mokslo studija [“Wojtkuszki”. Count Stanisław Kazimierz Kossakowski (1837–1905) and 19th Century Amateur Photography], ed. and author of the text Jolita Mulevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015, 303 [1] p.

Jolita Mulevičiūtė, Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 18651914 [An Insatiable Look: Lithuanian Art and Visual Culture from 1865 to 1914], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, 303 [1] p.

Jolita Mulevičiūtė, Modernizmo link: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje, 1918–1940 [Towards Modernism: The Art Scene in the Republic of Lithuania 1918–1940], Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001, 223 [1] p.

Scholarly articles:

Mulevičiūtė, Jolita. Hunting for the phantom, or the prospects of studying nineteenth-century Lithuanian art, Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture = Studien für Kunstwissenschaft, Tallinn: Estonian Society of Art Historians, 2018, vol. 27 / 1–3, p. 30–45.

Mulevičiūtė, Jolita. Piešimo mokymas ir socialinė Rusijos imperijos politika: Lietuvos atvejis [Drawing lessons and the social policy of the Russian Empire: the case of Lithuania], Lietuvos istorijos metraštis, Vilnius: LII leidykla, 2018, d. 1, p. 49–78.

Mulevičiūtė, Jolita. Kam priklauso menas? Pastabos apie autorių teisių reglamentavimo Lietuvoje pradžią [To whom does art belong? On the origins of copyright law in Lithuania], Menotyra / Studies in Art, 2018, t. 25, nr. 4., p. 259–278.

Mulevičiūtė, Jolita. Politikos įkaitai, arba dar kartą apie Vilniaus senienų muziejaus rinkinių likimą [Hostages of politics, or once again about the fate of collections of Vilnius Museum of Antiquities], Menotyra / Studies in Art, 2017, t. 24, Nr. 4, p. 274–296.

Mulevičiūtė, Jolita. Apie britus Lietuvoje, arba Williamo Henryʼo Langhorneʼo kelionė į Veprius [On the British in Lithuania, or William Henry Langhorneʼs journey to Vepriai], Menotyra / Studies in Art, 2015, t. 22, nr. 4, p. 306–321.

Mulevičiūtė, Jolita. Kova dėl vaizduotės: vizualinė Rusijos imperijos propaganda Šiaurės Vakarų krašte [The struggle for imagination: The visual propaganda in the Northwest Region of the Russian Empire], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2014, t. 38, p. 123–140.

Mulevičiūtė, Jolita. Sutramdyti minią [To repress the mass], in: Minios: miniõs vaizdiniai Lietuvos mene nuo XIX a. iki šių dienų, cat., ed. L. Dovydaitytė, E. Parulskis, D. Tumpytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2012, p. 45-49.

Mulevičiūtė, Jolita. New aims, old means: rewriting Lithuanian art history of the National Revival period, Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, ed. K. Kivimaa, Tallinn: Estonian Society of Art Historians, 2010, vol. 19/3–4, p. 42–54.

Mulevičiūtė, Jolita. The programme of the journal Naujoji Romuva and its impact upon Lithuanian art, Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, ed. I. Kossowska, Warszawa: IS PAN, 2010, p. 231–244.

Mulevičiūtė, Jolita. Apie Ferdinando Ruščico peizažinės tapybos kontekstus [On the context of the landscape painting of Ferdynand Ruszczyc], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, ed. D. Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 151–164.

Mulevičiūtė, Jolita. Kieno veidas? Apie XIX a. II pusės – XX a. pradžios portreto žanro ypatumus [Whose face is this? On the characteristic features of the portrait genre of the second half of the 19th and early 20th centuries], Dailės istorijos studijos, kn. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), ed. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė, Vilnius: KFMI, 2008, p. 66–91.

Mulevičiūtė, Jolita. Looking ‘South’: French influence on Antanas Gudaitis’s painting, Centropa (N. Y.), 2006, vol. 6, no. 2, p. 128–139.

Mulevičiūtė, Jolita. Mulevičiūtė, Jolita. Šalis, kurios nebuvo (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūrybinio metodo klausimu) [A country that has not existed (On the creative method of Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz)], Menotyra / Studies in Art, 2005, nr. 3 (40), p. 1–14.

Mulevičiūtė, Jolita. Uždrausti paminklai: Vilniaus senienų muziejaus reorganizavimas ir jo padariniai [Forbidden monuments: The reorganisation of the Vilnius Museum of Antiquities and its results], Lietuvos istorijos metraštis 2003/2, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 45–64.

Mulevičiūtė, Jolita. Moderniojo amatininko idėja pobaudžiavinėje Lietuvoje [The idea of the modern craftsman following the abolition of serfdom in Lithuania], Kultūrologija, 2002, kn. 9, p. 226–253.