Back

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Prof., PhD (hp), leading researcher
E-mail: giedre.jank@gmail.com

Studies, fellowships, research career development
In 1983 graduated as an art historian from Lithuanian State Art Institute (now Vilnius Academy of Arts)
In 1992 received George Soros Scholarship for the studies at the Central East European University in Prague
In 1994 defended PhD dissertation and the same year was as a research scholar at the Swiss Institute in Rome
In 1995 and in 2007 made her research in Warsaw and Cracow
In 2000 and in 2008 made her research in Paris
In 2008 obtained Habilitation
In 2016 made her research in Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa of Leipzig University

Professional career
1983–1987 Department of Art History, Institute of History of Lithuanian Academy of Sciences
1987–1990 Department of Culture History and Theory, Institute of Philosophy, Sociology and Law of Lithuanian Academy of Sciences
1990–2002 Department of Art History, State Institute for Culture and Art
From 2002 untill now Department of Art History and Visual Culture, Institute for Culture Research
From 1995 untill now lectures in Vilnius Academy of Arts; docent from 2006, associate professor in 2011–2016, full professor from 2016

Membership in proffessional organisations
Association of Lithuanian Art Historians
The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM)
International Association of Critics of Art AICA
European Society for Textual Scholarship (ESTS)
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)

Awards
Lithuanian Government Prize for an outstanding achievements in culture and art (2014)
Knight cross of the order „For merits to Lithuania“ (2019)

Main area of Giedrė Jankevičiūtė’s professional interests: Central-East European, particularly Lithuanian art and visual culture of late 19th and 20th century. She published numerous articles on Lithuanian modernism and non-modernist art in Lithuanian, Latvian, Estonian, German, Polish, British, Ukrainian and USA academic press, curated exhibitions in Lithuanian and foreign (Polish, Italian, German, Indian, Ukrainian) museums and galleries, edited their catalogues. Among her books are: Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 (Art and State: Artistic Life in Lithuanian Republic 1918-1940; 2003), Lietuvos grafika. The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940 (2008), Po raudonąja žvaigžde. Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940–1941 (2011), Teodoras Kazimieras Valaitis, 1934–1974 (2014), Telesforas Kulakauskas, 1907–1977 (2016), Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas, 1903–1954 (2 vol., 2017). With co–authors Jankevičiūtė edited and wrote several books in English and German: The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania (2016; edited with Rasutė Žukienė), Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Einhundert Jahre Litauen, 1918–2018 (2017; edited with Nerijus Šepetys), Another History of the Children’s Picture Book. From Soviet Lithuania to India (with V. Geetha, also in German: G. Jankevičiūtė, V. Geetha, Eine andere Geschichte des Kinderbilderbuchs. Vom sowjetischen Litauen bis nach Indien; abu leidimai 2017). Jankevičiūtė organised several local and international conferences, constantly takes part in the conferences with her presentations. She is a professor of art history at the Vilnius Academy of Arts, teaches BA, MA and doctorate students; supervises their diploma works and doctoral researches.

2015–2020 publications:

2020
Giedrė Jankevičiūtė, Nekenčiu sumaišties: Rimantas Sakalauskas, Vilniaus grafikos meno centras, 2020.

Giedrė Jankevičiūtė, Karo pėdsakai Vilniuje, Naujasis židinys-Aidai, 2020, nr. 2, p. 32–38.

Giedrė Jankevičiūtė, Laiškai į tremtį. Stasio Ušinsko ir Vitalijos Blažytės susirašinėjimo fragmentai, Krantai, 2020, nr. 1, p. 8–21.

Giedrė Jankevičiūtė, Dujokaukės įvaizdis Lietuvos XX a. 4 dešimtmečio vizualinėje kultūroje: karo nuojautos ženklai, Acta academia artium vilnenis, t. 96: Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai, sud. Tojana Račiūnaitė, 2020.

2019
Giedrė Jankevičiūtė, Kelionė į Italiją ir jos atspindžiai XX a. pirmos pusės Lietuvos dailėje + atskirų kūrinių aprašai bei skyrelių įvadai, Po Italijos saule. XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, kat., 2 t., sud. Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019, t. 1, p. 89–129; t. 2, varia.

Giedrė Jankevičiūtė, Kubizmo keliai ir klystkeliai Lietuvos dailėje, Acta academia artium vilnenis, t. 95: Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje?, sud. Elona Lubytė, VDA leidykla, 2019, p. 29–52.

Giedrė Jankevičiūtė, Petras Repšys. Ekslibrisai ir kas jie mums, kat., Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019.

Giedrė Jankevičiūtė, Futurizmo pėdsakai Lietuvos dailėje, Krantai, 2019, nr. 3, p. 30–39. – ISSN 0235-6384; www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2019-3-30-39-Jankeviciute.pdf

Giedrė Jankevičiūtė, Vilniaus paveikslas 1939–1956 m.: tamsūs laikai, šviesūs vaizdai, Naujasis židinys-Aidai, 2019, nr. 5, p. 42–47. www.nzidinys.lt/giedre-jankeviciute-vilniaus-paveikslas-1939-1956-m-daileje-tamsus-laikai-sviesus-vaizdai-nz-a-nr-5

Giedrė Jankevičiūtė, Maironis ir jo Pavasario balsai lietuviškosios pavasario vaizdinijos kontekste, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 42, 2019, p. 128–154. https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XLII/lkma_t42_p128-154_Jankeviciute.pdf

Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas, Pavasario balsai kaip Maironio autoportretas, Naujasis židinys-Aidai, 2019, nr. 8, p. 30–40. – ISSN 1392-6845; https://nzidinys.lt/giedre-jankeviciute-mikas-vaicekauskas-pavasario-balsai-kaip-maironio-autoportretas-νz-a-nr-8

Giedrė Jankevičiūtė, straipsnis „Religious heritage and identity: Reurrection Church in Kaunas, Lithuania“, tinklalapis FHR. Future for religious heritage. The European network for historic places of worship, October, 2019. www.frh-europe.org/religious-heritage-and-identity-resurrection-church-in-kaunas-lithuania

2018
Giedrė Jankevičiūtė, Kelionė į Kauną, Simboliniai pastatai (su Vaidu Petruliu), Laimėti žaidžiant: sporto architektūra, Pramogų erdvės, Gyvenamųjų namų interjerai, Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940, sud. Marija Drėmaitė, Vilnius: Lapas, 2018, p. 22–27, 70–149, 224–245, 276–289.

Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė, Expressionism in Lithuania: from German artistic import to National Art, The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context, sud. Isabel Wünsche, Routledge, 2018, p. 134–157. www.taylorfrancis.com/books/e/9781351778008.

Giedrė Jankevičiūtė, Dailininkas politikos spąstuose: Lietuva 1939–1944 m., Menotyra, 2018, t. 25, nr. 4, p. 317–338. – ISSN 1392-1002 (popierinis), ISSN 2424-4708 (online). – www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra.

Giedrė Jankevičiūtė, Lietuviškų rūmų epopėja: Valstybės rūmai Kaune, Naujasis židinys-Aidai, 2018, nr. 4, p. 25–34.

Giedrė Jankevičiūtė, Before the eruption: Lithuanian MAGMA chamber, MAGMA: body and words in Italian and Lithuanian women’s art from 1965 to the present, sud. Benedetta Carpi de Resmini, Laima Kreivytė, [Roma]: Quadlibet, 2018, p. 63–72 [vertimas į italų k. p. 272–276].

Daiktų istorijos. Stories of Things, kat., sud. Karolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Ernestas Parulskis, Gintautė Žemaitytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2018, p. 10–13, 16–21, 26–27, 30–53, 92–93.

Giedrė Jankevičiūtė, Su ekspresionizmo ženklu. Under the sign of expressionism, Visas menas apie mus. Lietuvos menas 1960–2018. All Art is About Us. Lithuanian Art 1960–2018, kat., sud. Raminta Jurėnaitė ir kt., Vilnius: MO muziejus, 2018, p. 125–157.

2017
Giedrė Jankevičiūtė (sud., mokslinė redaktorė, tekstų autorė), Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954), t. 1–2, Vilnius, 2017; t. 1: Portreto eskizas; t. 2: Įžodinto vaizdo meistras.

Giedrė Jankevičiūtė, V. Geetha, Another History of the Children’s Picture Book. From Soviet Lithuania to India, Chennai: Tara Books in association with Lithuanian Culture Institute, 2017. – ISBN 978–93–83145–45–4 (vertimas į vokiečių k.: Giedrė Jankevičiūtė, V. Geetha, Eine andere Geschichte des Kinderbilderbuchs. Vom sowjetischen Litauen bis nach Indien, Chennai: Tara Books in association with Lithuanian Culture Institute, 2017.

Giedrė Jankevičiūtė, Petras Repšys: medaliai ir plaketės, kat., Vilnius: LNM, 2017.

Giedrė Jankevičiūtė, Pozuojantys daiktai / Objects on Show, Vilnius: Ellex Valiunas, 2017.

Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepetys (sudarytojai), Fortsetzung folgt: im Zuge der moderne. Ein Jahrhundert Litauen 1918–1940, Vilnius: LKI, 2017.

Giedrė Jankevičiūtė, The myth of Samogitia in Lithuanian visual art of the 20th century, Dailės istorijos studijos / Art History Studies, t. 8: Community and utopia: Artist’s colonies in Eastern Europe from the fin–de–siècle to socialist period, sud. Marina Dmitrieva, Laima Laučkaitė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 105–124.

2016
Giedrė Jankevičiūtė, Manifestations of Futurism in Lithuanian visual art of the 1920s, International Yearbook of Futurism Studies, sud. Günter Berghaus, De Gruyter, 2016, p. 169–197. – ISBN 978–3–11–046253–1.

Giedrė Jankevičiūtė, Lithuanian art history under Nazi occupation. Mikalojus Vorobjovas (1903–1954) and his views on the Vilnius Baroque School, Kunstgeschichte in den besetzten Gebieten 1939–1945, sud. Magdalena Bushart, Agnieszka Gąsior, Alena Janatkova, Boehlau, 2016, p. 239–254.

Giedrė Jankevičiūtė, Art as a narrative of the everyday life in Lithuania during World War II, The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Rasa Žukienė, Series: Lithuanian Studies, Brighton, MA: Academic studies press, 2016, p. 84–138.

Giedrė Jankevičiūtė, Telesforas Kulakauskas (1907–1977), Vilniaus grafikos meno centras, 2016.

Giedrė Jankevičiūtė, Nacių okupuotos Lietuvos dailė kaip kasdienybės šaltinis, Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, sud. Skirmantė Smilingytė–Žeimienė, Vilnius: LKTI, 2016, p. 276–318.

Lietuvos dailininkų biografijų žodynas, t. 4: 1944–1990, sud. Milda Žvirblytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016.

Г. Янкявiчюте, Еврейскi художники в культурi мiжвоэнноï Литви, Егупець, t. 26, Kиïв, 2016, p. 213–240.

G. Jankevičiūtė, Sovietinis paveldas verčių konflikto akivaizdoje, Patogus ir nepatogus paveldas. Mokslinio seminaro-diskusijos medžiaga (2015 m. balandžio 2 d.), sud. Gražina Drėmaitė, Kaunas: UAB Arx reklama, 2016, p. 38–42.

2015
Giedrė Jankevičiūtė, Oratorium Vilnense. Role of the image in the construction of place identity, Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo–Wschodniej 1919–2014 / The search for cultural identity in the Eastern and Central Europe 1919–1940, sud. Irena Kossowska, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, p. 163–178.

Giedrė Jankevičiūtė, Gintarė Paškevičiūtė–Breivienė (sudarytojos), Aldona Liobytė (1915–1985). Korespondencijos fragmentai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

Giedrė Jankevičiūtė (įvadas, skyrių pratarmės ir architektūros paminklų aprašai), Kaunas 1918–2015, sud. Julija Reklaitė, Vilnius: Architektūros fondas, Lapas, 2015, p. 6–19, 26–27, 30–31, 66–69, 72–73, 156–160, 174, 176–178.

Giedrė Jankevičiūtė, Įvaizdinęs lietuviškumą. Viktoro Petravičiaus (1906–1989) meninis paveldas, Krantai, 2015, nr. 3, p. 6–15.