Erika GRIGORAVIČIENĖ

PhD, senior researcher
E-mail: erika.grigoraviciene@gmx.net

Art historian and critic, exhibition curator. Born in 1965. Studied art history at Vilnius Academy of Arts (then Lithuanian Art Institute). Visiting researcher at the University of Vienna in 1995–1996. PhD thesis entitled „Anthropological Dimensions of Lithuanian Art in the 1960s–1990s”. Since 2004 works in the Department of Art History of the Institute of Culture, Philosophy and Arts Research. In 2001–2007 read courses on visual theories at Vilnius Academy of Arts, 2013–2018 – at Vilnius University. Member of AICA (since 1995), the Lithuanian Artists’ Association (since 2016) and Lithuanian art historians association (since 2019).

Main research interests: visual studies, contemporary art, Soviet Lithuanian art.

Books:

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė (How to Look it, or the (Un)freedom of a Picture), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Interse, 2017, ISBN 978–9955–548–57–7.

Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai (Pictorial turn/ Iconic turn: verbal, mediatic and perceptual aspects of images), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Selected publications:

Modernizacija, (post)modernizmai, naujasis modernizmas: Lietuvos dailės  nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos istorijos sąvokos (Modernisation, (Post)modernities, and New Modernism: The Concepts of Lithuanian Art History Starting from the Late 1950s), Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje? (Was There a Quiet Modernism in Lithuania?), Elona Lubytė (ed.), Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 95, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 55–87.

Texts in the publication: Gyvūnas – žmogus – robotas (Animal – Human – Robot), exibition catalogue, Erika Grigoravičienė, Ugnė Paberžytė (ed.), Vilnius: MO muziejus, 2019.

Lietuvos grafika nuo 1960 metų (Lithuanian Graphic Art since 1960), Lietuvos grafika nuo 1960 metų iš MO muziejaus rinkinio (Lithuanian Graphic Art since 1960 in MO museum), Erika Grigoravičienė (ed.), Vilnius: MO muziejus, 2018.

Vaizdas, žodis ir vaizdinys šiuolaikiniame mene (Image, Picture and Word in Contemporary Art), Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, L. Balaišytė, E. Grigoravičienė (ed.), Dailės istorijos studijos, vol. 7, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p.235–267.

Vaizdas ir žodis šiuolaikinėje dailėje (Image and Word in Contemporary Art), Vaizdo kontrolė, E. Grigoravičienė (ed.), Dailės istorijos studijos, vol. 6, 2014, p. 266–288.

Brutali erotika ir reikšminga forma: Vinco Kisarausko kūrybos epizodas (Brutal eroticism and significant form: an episode in the creative work of Vincas Kisarauskas), Menotyra, 2013, vol. 20, nr. 4, p. 342–358. 

Vaizdinis posūkis dailėtyroje (Pictorial turn in art criticism), Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, M. Saukaitė (ed.), Acta Academiae Artium Vilnensis 64, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 11–19.

Leviatano išlikimas: politinė ikonografija ir bjaurasties estetika vėlyvojo sovietmečio Lietuvos tapyboje (Survival of Leviathan: Political iconography and aestheticism of ugliness in the late Soviet Lithuanian painting), Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, J. Liškevičienė, S. Maslauskaitė, G. Surdokaitė (ed.), Acta Academiae Artium Vilnensis 65–66, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 435–455. 

Art and Politics in Lithuania from the Late 1950s to the Early 1970s, Art and Politics: Case-studies from Eastern Europe, MIK, Kaunas: VDU, 2007, p. 71–78.

The Others Are Me, Or the Emergence and the Distinctiveness of Lithuanian Contemporary Art, The Others Are Me. The Social Instinct in Lithuanian Art, Krakow: Bunkier Sztuki, 2004, p. 6–13.

Online publications:

Articles on Lithuanian painting, graphic arts and sculpture from the 1960s to today, as well as on the contemporary art in Lithuania. Online project Lithuania’s Cultural History, Mo Museum, texts available in Lithuanian and English: http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-storija/6871.