Back

Dalia VASILIŪNIENĖ, PhD

Senior researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: vasiliuniene.dalia@gmail.com

Born in Kaunas in 1966.

Education and work experience

1991 graduated as an art historian from the State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts). 1991–1997 worked in Lithuanian Archives of Literature and Art. 1997–2002 worked at the Department of Sacral Art of the Institute of Culture and Art (in 2002 the Institute was entitled the Institute of Culture, Philosophy and Arts Research and in 2010 reorganized into the Lithuanian Culture Research Institute). In 2003 received a doctorate from the Institute of Culture, Philosophy and Arts Research with a dissertation entitled “Žemaičių Kalvarijos (Samogitian Calvary) Dominican Architecture and Art: Cult and Iconography”. In 2010–2018 head of the research project “The Sacred Art of Lithuania: the Šiauliai Diocese”, since 2013 head of the Department of Sacral Art Heritage of the Lithuanian Culture Research Institute.

Membership in professional organizations and expert boards

 • From 2020, a member of National Committee of the Memory of the World, UNESCO
 • From 2020, a member of National Committee of ICOMOS Lithuania
 • From 2020, a member of the Bilateral Standing Committee
 • From 2019, a member of the National Commission for Cultural Heritage
 • From 2019, a member of the Art Council of the Church Heritage Museum of the Vilnius Archdiocese
 • Member of the Lithuanian Society of Art History (since 1999, 2006–2010 chair of the association).
 • Member of the editorial board of the editions “Lithuanian Religious Art”, “Studies of Religious Cultural Heritage”, “Cultural Heritage”, “Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin).
 • 2016–2020, an expert of the international scientific database "Lituanistika".
 • 2015–2020, a member of the Scientific Council of the Lithuanian Culture Research Institute.
 • 2012–2020, a member of the Commission for Attestation of the Lithuanian Culture Research Institute.
 • 2009–2017, a member of experts’ committee of movable cultural heritage evaluation Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.

Research areas

Main research interests: religious art and culture in Lithuania, the craft of the goldsmith in Lithuania

Selected publications:

Monograph:

 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a. [Žemaičių Kalvarija. The History and Art of the Piligrimage Centre in the 17th–19th Century], Vilnius: Aidai, 2010.

Selected academic publications:

 • Vasiliūnienė, Dalia. Pamokslininkų ordino šventųjų reprezentacija Lietuvos bažnyčiose [Representation of the Saints of the Order of Preachers in Lithuanian Churches], in: Exellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 127–148.
 • Vasiliūnienė, Dalia. The articles about the religious art in the churches of Šiauliai Diocese. In: Lietuvos sakralinė dailė [Lithuanian Religious Art], vol. II: Šiaulių vyskupija [Diocese of Šiauliai], part 2: Šiaulių dekanatas [Deanery of Šiauliai], books 1, 2, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Regimanta Stankevičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, 2020.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Kelios pastabos apie Rytų Prūsijos auksakalystės paveldą Lietuvoje [A few remarks on East Prussia goldsmith feritage in Lithuania], in: Menotyra, 2018, t. 25, Nr. 1, p. 1–11. http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/view/3684/2482
 • Vasiliūnienė, Dalia. Liturginiai indai ir reikmenys – istorijos šaltiniai [Liturgical Vessels and Utensils as the Sources of History], in: Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 102–125.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Ornamento kaita XVIII a. Lietuvos sakralinėje auksakalystėje [Changes of Ornaments used in Lithuanian Sacral Goldsmithery of 18th Century], in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 119-161.
 • Vasiliūnienė, Dalia. The articles about the religious art in the churches of Šiauliai Diocese. In: Lietuvos sakralinė dailė [Lithuanian Religious Art], vol. II: Šiaulių vyskupija [Diocese of Šiauliai], part 1: Joniškio dekanatas [Deanery of Joniškis], books 1–3, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011–2015.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija katalikiškosios reformos kontekste [The Calvary of Samogitia in the Context of the Catholic Reform], in: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 66–89. ISSN 2029-2821.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Išganytojo tema Žemaičių Kalvarijos krikštyklos dekore [The Theme of Salvation in the Décor of the Baptistery of Žemaičių Kalvarija], in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, ed. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 188–208.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Užnemunės liturginiai indai – krašto istorijos šaltiniai [Liturgical Vessels of Užnemunė – the Sources of Historian Information of the Land], in: Kultūros paminklai. Vilnius: Savastis, 2008, No. 13, p. 67–79.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Introduction “Lithuanian Sacral Goldsmith’s Art” and articles. In: Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr., vol. IV: Auksakalystė XIII–XX a., book 2: Pavieniai dirbiniai, ed. Jolita Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, p. 75–81, 82–89, 98, 117, 171–172, 183–185, 206.
 • Vasiliūnienė, Dalia. The articles about the religious art in the churches of Vilkaviškis Diocese. In: Lietuvos sakralinė dailė, vol. I: Vilkaviškio vyskupija, books 3–6, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 1998–2007.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Relikvijoriai Vilkaviškio vyskupijoje: formos ir dekoras [The Reliquaries in the Diocese of Vilkaviškis: Forms and Décor], in: Vilniaus Dailės Akademijos darbai, part 40: Šventųjų relikvijos lietuvos kultūroje, ed. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 95–107.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Švč. Mergelės Marijos paveikslas Žemaičių Kalvarijoje. Kilmės ir pirmavaizdžio klausimai [Our lady of Samogitian Calvary. An Analysis of the Origin and Prototype], in: Vilniaus dailės akademijos darbai, part. 35: Pirmavaizdis ir kartotė, ed. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 79–87.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Sienų tapyba Perlojos bažnyčioje [Wall Painting in the Perloja Church], in: Menotyra, 2004, No. 3(36), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 41–49.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Kowieńska pracownia witraży Władysława Przybytniowskiego „Maria“ [Stained glass studio "Maria" of Wladyslaw Przybytniowski in Kaunas], in: Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, ed. Wojciech Boberski, Małgorzata Omilanowska, Warszawa: ISPAN, Wyd. DiG, 2004, p. 215–226.

Applied publications

 • Dangaus miestas. Vilniaus vienuolynų palikimas Bažnytinio paveldo muziejuje [City of Heaven. The Legacy of Vilnius Monasteries in the Collections of the Church Heritage Museum], ed. Dalia Vasiliūnienė, text D. Vasiliūnienė, Liudas Jovaiša, Martynas Jakulis, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2020.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolynas [Vilnius monasteries and their treasures. The Bernardines convent of St Michael the Archangel], Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019.
 • Vasiliūnienė, Dalia, Urbonienė, Skaidrė. Ne vien Dangus [advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ meno kolekcija] [Heaven and Beyond, the collection of the law firm Valiunas Ellex], ed. Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Valiunas Ellex, 2016, p. 376.
 • Vasiliūnienė, Dalia. The articles about the religious art. In: Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje [Sacral Valuables of Archidiocese of Vilnius in the Church Heritage Museum], ed. Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Wooden Churches in Lithuania. (fot. Raimundas Paknys), Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012 (Separate publications in Lithuanian and English).
 • Vasiliūnienė, Dalia. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Bažnyčios liturginių indų rinkinys [Liturgical Vessels Church of Annunciation to the Blessed Virgin Mary in Lentvaris], in: Lentvario bažnyčia ir jos dekoras. 1905–1943 m., ed. Giedrė Jankevičiūtė, – Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012; p. 126–140.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Articles in: Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr. [Sacred Art of Lithuania], vol. IV: Auksakalystė XIII–XX a., book. 2: Pavieniai dirbiniai, ed. Jolita Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Articles in: Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr. [Sacred Art of Lithuania], vol. IV: Auksakalystė, book. 1: Kolekcijos, ed. Jolita Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006.

Exhibitions

 • A new exposition “City of Heaven. The Legacy of Vilnius Monasteries in the Collections of the Church Heritage Museum", curators Dalia Vasiliūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, Vilnius, Church Heritage Museum, from 2019.
 • The exhibition „Heaven and Beyond. Works of religious art from the collection of Rolandas Valiūnas and the law firm Valiunas Ellex“, curators Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė, Vilnius, Church Heritage Museum, 31 05 2016 – 24 09 20