Atgal

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 11. Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 7,- €

2020 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 216 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISSN 2029-8560
JONAS MEKAS: būti atviram viešieji intelektualai (Turinys)
JONAS MEKAS: būti atviram viešieji intelektualai (Summary)