Atgal

Konkursai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

       Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų skyriuje:
       1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
       Reikalavimai: patirtis vykdant fundamentalius Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimus, tiriant, verčiant, komentuojant bei rengiant publikuoti filosofinius bei istoriografinius, ypač Platono ir platonikų filosofijos šaltinius, tiriant katalikų bei rytų krikščionių Bažnyčios istoriografinius šaltinius, lotyniškuosius bei graikiškuosius patristikos tekstus, tarptautinio bendradarbiavimo Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityse, puikus senovės graikų ir lotynų kalbų mokėjimas, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ uždaviniams.
       1 mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
       Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, patirtis Viduramžių rašytinių šaltinių tyrimo, vertimo, komentavimo bei rengimo publikavimui srityse, tiriant Viduramžių Lietuvos ir Livonijos rašytinius šaltinius, lotynų, vokiečių kalbų mokėjimas, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ bei instituto patvirtintos temos „Europos kultūros pamatų tyrimai“ uždaviniams.

       Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje:
       1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.
       Reikalavimai: patirtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės istorijos tyrimų bei taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir instituto patvirtintos temos „Dailės istorija ir vizualioji kultūra“ uždaviniams.

       Muzikos ir teatro istorijos skyriuje:
       1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
       Reikalavimai: patirtis Lietuvos muzikos istorijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Meno ne/autonomijos tyrimai“ uždaviniams.

       Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:
       1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
       Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ uždaviniams.

       Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriuje:
       1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato.
       Reikalavimai: patirtis šiuolaikinės Lietuvos kultūros empiriniuose tyrimuose, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ ir instituto patvirtintos temos „Lietuvos kultūra eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis“ uždaviniams.


Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto Direktoriaus vardu;
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
El-adresas dokumentams siųsti:
el. p. lkti@lkti.lt

Telefonas ar el-adresas pasiteirauti:
Mob. tel. 8 687 76622, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2022-09-13

Konkursą įvykdyti iki 2022-09-27.

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus 2022 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-17