Back

2021 m. lapkričio mėn.19–20 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

2021 m. lapkričio mėn. 19–20 d. rengia konferenciją 

BIOPOLITIKOS TRANSFORMACIJOS PANDEMIJOS METU

BIOPOLITIKOS TRANSFORMACIJOS PANDEMIJOS METU

 Biopolitikos tema yra plačiai tyrinėta, tačiau pastaraisiais metais kilusi COVID-19 pandemija suteikė jai naują kvėpavimą: skubios ir chaotiškos valstybių reakcijos leidžia kalbėti apie naujas biopolitinio reguliavimo ir kontrolės formas. Pasirodė ir pirmieji bandymai apsvarstyti pandemijos patirtį: žurnale European Journal of Psychoanalysis 2020 m. buvo publikuoti tekstai „Koronavirusas ir filosofai“, kuriuose apie naujas biopolitikos formas diskutuoja Giorgio Agambenas, Jeanas Lucas Nancy, Roberto Esposito ir kt., žurnale Critical Inquiry 2020 m. publikuotuose „Užrašuose iš pandemijos“ savo patirtis ir įžvalgas pateikia Achille’as Mbembe, Bruno Latouras, Slavojus Žižekas, Catherine Malabou, Katherine Hayles ir kt. Jau pasirodė Žižeko knyga Pandemija: COVID-19 supurto pasaulį (2020), kurioje analizuojamos tiek naujos biopolitinio reguliavimo formos, tiek ir naujos politinės tvarkos galimybės. Šios filosofinės intervencijos leidžia manyti, kad pandemijos sąlygomis biopolitikos samprata turi būti radikaliai persvarstoma, susiejant ją ne tik su kitokios politinės tvarkos galimybėmis, bet ir su platesniu aplinkosaugos ir klimato kaitos kontekstu.

Konferencijoje bus siūloma apsvarstyti socialines, politines, ekologines ir antropologines pandemijos implikacijas. Pandemija atskleidžia ir padaro matomą jau egzistuojančią struktūrinę nelygybę (diskriminaciją rasės, amžiaus, neįgalumo pagrindu), taip pat sukuria naujas „nuogos gyvybės“ formas (žmonės, priklausantys „rizikos grupei“). Paskelbiant nepaprastąją padėtį, pandemija suspenduoja esamą politinę tvarką, todėl atsiveria galimybė įsivaizduoti alternatyvias politines sąrangas. Pandemija išryškina destruktyvų žmogaus santykį su aplinka ir kitomis rūšimis: žmogaus poreikis kištis į natūralias ekosistemas, naikinti ir komercializuoti kitas rūšis tiesiogiai sietinas su reguliariai kylančiomis epidemijomis. Kartu pandemija verčia permąstyti pačią žmogaus sampratą bei kvestionuoti griežtą opoziciją tarp „aš“ ir „kito“: žmogus suvokiamas ne kaip savyje apribotas individas, bet kaip ekosistema, nuolatos sąveikaujanti su žmogiškais ir nežmogiškais „kitais“.

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir el. pašto adresą konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki spalio 19 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki spalio 26 d.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Naglis Kardelis, JD Mininger, Denisas Petrina, Aistis Žekevičius, Audronė Žukauskaitė.

SKELBIMAS (DOC), (PDF)