VAIZDO KONTROLĖ

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

Mokslinė konferencija

V A I Z D O  K O N T R O L Ė

Konferencija įvyks 2013 m. spalio 24-25 d. LKTI (216 posėdžių salė, Saltoniškių g. 58, Vilnius)

Spalio 24 d. (ketvirtadienis)

945-1000

K o n f e r e n c i j o s  a t i d a r y m a s

VAIZDAS IR RELIGIJA

1000-1120

Doc. dr. Giedrė Mickūnaitė (VDA)

Stilius ar ikonografija? „Graikiška“ tapyba Trakų bažnyčioje

Dr. Jolita Liškevičienė(VDA, Dailėtyros, meno tyrimo ir sklaidos institutas)

Cenzūra ugnimi: Brastos Biblijos atvejis

Indrė Šurkutė (VDU, Menų fakultetas)

Šv. Viktoro altorius: Bažnyčios mokymo vizualizacija ir jos suvokimo aspektai

1120-1140

K a v o s  p e r t r a u k a

1140-1300

Dr. Sigita Maslauskaitė (BPM)

„Dvasinės pratybos“ ir atvaizdai: vaizduotės ambivalencija ir vaizdo kontrolė religinėse praktikose

Dr. Aistė Paliušytė (LKTI)

Direktyvos dailininkams ir dailės vartotojams XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

1300-1430

P i e t ų  p e r t r a u k a

VAIZDAS IR ISTORIJA

1430-1700

Dr. Vilma Žaltauskaitė (LII)

Apie fotografuotis mėgusį dvasininką ir vyskupo atvaizdo funkcionavimą XIX a. pabaigos Lietuvos kontekste (Vilniaus vyskupo Karolio Hrynevickio atvejis)

Dr. (hp) Laima Laučkaitė (LKTI)

Vaizdo kontrolė I pasaulinio karo Vilniaus periodikoje: Zeitung der 10. Armee atvejis

Doc. dr. Natalija Arlauskaitė (VU, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)

Gerasis archyvas: opozicinis mąstymas ir kitokie rearchyvavimo efektai

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė (VU, Istorijos fakultetas)

Informacija versus iliustracija: vaizdo naudojimo normos ir praktika šiandieninėje Lietuvos istorinėje kultūroje

 

Spalio 25 d. (penktadienis)

VAIZDAS IR DAILĖ

1000-1140

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)

Istorijos prieglobstyje: apie retrospektyvizmą II pasaulinio karo metų Lietuvos dailėje

Prof. hab. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė (LKTI)

Stilizacija: plastinė vaizdo savikontrolė

Dr. Milda Žvirblytė (LKTI)

Lietuviškas nonkonformizmas „realizmo be krantų“ epochoje:

Vinco Kisarausko atvejis

Dr. Margarita Matulytė (LDM)

Idėjų antagonizmas fotografijoje. Vito Luckaus atvejis

1140-1200

K a v o s  p e r t r a u k a

1200-1400

Doc. dr. Linara Dovydaitytė (VDU, Menų fakultetas)

„Muziejus“: nuo vaizdų priežiūros prie vaizduotės išlaisvinimo?

Julija  Fomina (LKTI)

Paveikslų paskirtis kuruojamose parodose: Alfonso Andriuškevičiaus „Mitas dabarties tapyboje“ ir „Dienos ir nakties tapyba“

Dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)

Vaizdas ir žodis šiuolaikinėje dailėje