TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS programa

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS

Respublikinė konferencija

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE:
VIRSMAI IR ATMINTYS.

2013 m. gegužės 4 d. (šeštadienis)  LKTI, Vilnius, Saltoniškių g. 58. Įėjimas laisvas

KONFERENCIJOS  PROGRAMA

Rytinis posėdis. I sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius

II sesija.  Moderuoja dr. Rita Repšienė, dr.  Odeta Žukauskienė

Popietinis posėdis. III sesija. Moderuoja dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Vilma Gradinskaitė

Konferencijos organizatoriai:

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. S. Juknevičius, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Rita Repšienė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

Konferencijos koordinatorė:
Eglė Jurčiūtė-Balevičienė
El. paštas: egle.jurciute.baleviciene@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi leidiniui TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.