TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
LYGINAM
ŲJŲKULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS

Konferencija

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS

 2013 m. gegužės 4 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų ir Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriai rengia respublikinę konferenciją TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS.  Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Saltoniškių g. 58, Vilnius).

Konferencijos organizatoriai

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. S. Juknevičius, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Rita Repšienė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijojenumatomos šios sesijos

  1. Multikultūriškumas ir dabartinės tautinių mažumų sąveikų problemos Lietuvoje
  2. Istorinės atminties aktualėjimas Lietuvos tautinių mažumų kultūrose
  3. Atminties politika ir tautinių mažumų tapatumas
  4. Istorinė atmintis ir etnokultūriniai tapatumai
  5. Materialusis ir nematerialusis Lietuvos  tautinių mažumų kultūros paveldas
  6. Istorinė atmintis lietuvių ir lenkų tapatumų konfliktuose: tarp praeities ir eurointegracijos
  7. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą
  8. Litvakų kultūros tradicija, jos istorinės metamorfozės ir reikšmė dabarčiai

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti organizatoriams iki 2013 m. balandžio 20 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi leidiniui „Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys“ tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.