RYTAI - VAKARAI: ANTROPOLOGINIAI IR ETNOPSICHOLOGINIAI KULTŪROS TIPŲ TYRINĖJIMAI

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

2013 m. spalio mėn.  26 d. rengia dvyliktą respublikinę konferenciją

                     

RYTAI - VAKARAI: ANTROPOLOGINIAI IR ETNOPSICHOLOGINIAI KULTŪROS TIPŲ TYRINĖJIMAI

 

Konferencijoje  numatomos šios sesijos:

1. Antropologinės ir etnopsichologinės prieigos civilizacinėje komparatyvistikoje
2. Metodologinės skirtingų kultūros tipų sąveikų problemos
3. Antropologinių ir etnopsichologinių tyrinėjimų poveikis pokolonijinio orientalizmo slinktims
4. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos aspektai
5. Transkultūrinių sąveikų apraiškos Lietuvos kultūroje
6. Psichologiniai ir antropologiniai neeuropinių tautų ir Lietuvos kultūros sąveikos aspektai
7. Litvakų, karaimų ir Lietuvos totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą
8. Skirtingų šalių antropologijos mokyklų metodologinių prieigų savitumai


Konferencijos organizatoriai:

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, prof. (h.p.) Tomas Sodeika, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė


Už konferenciją atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com


Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė, tel. 8 686 95 912,
el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com


Prašome paraiškas su glaustomis santraukomis ir pranešimų pavadinimais siųsti organizatoriams iki 2013 m. spalio 15 dienos.

                                                                     ******

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.