Atviras laiškas Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui prof. Eugenijui Butkui

Gerb. Pirmininke, Jums gerai žinoma, kad mokslo institutų finansavimas priklauso nuo to, kaip
ekspertai įvertina juose dirbančių mokslininkų publikacijas – metinį mokslininkų darbą. Tad labai
svarbi tampa LMT suburiamų vertintojų ekspertų kompetencija ir sąžiningumas. Deja, kol kas
ekspertavimo kokybė mokslininkų nedžiugina, nors dalis jų patys padirbėja vertintojais. Matyt,
suveikia instinktas – nuvertindamas kitose institucijose dirbančius kolegas gali savon institucijon
nukreipti kiek daugiau pinigų, nes skirstomas vienas ir tas pats finansinis krepšys. Pati LMT nesyk
pripažino būtinumą gerinti šios veiklos kokybę. Tačiau kreipiamės į Jus ne dėl gerinimo, o dėl
konkretaus papiktininančio atvejo – a. a. filosofo, Artimųjų Rytų civilizacijų ir religijų tyrinėtojo,
menotyrininko prof. Algio Uždavinio užsienyje išleisto ir tenykščių specialistų pripažinimo
sulaukusio veikalo Philosophy and Theurgy in Late Antiquity (San Rafael, CA: Sophia Perennis,
2010), kuris eksperto buvo visiškai nuvertintas.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkai šią monografiją siūlė vertinti kaip išskirtinį ir
reikšmingą teorinį veikalą, tad priskyrė ją tokių mokslinių darbų kategorijai. Ir tam turėjo pagrindą,
kadangi A. Uždavinys ir po mirties yra žinomas daugelyje užsienio mokslinių centrų, kadangi jo
darbams būdinga nepaprasta erudicija, gebėjimas operuoti civilizacinėmis kategorijomis, puikus
Antikos ir neoplatonikų filosofinės minties išmanymas, galinga mokslinė kūrybinė vaizduotė. Buvo
kviečiamas į aukščiausio lygio konferencijas, Australijos, Anglijos, JAV universitetus skaityti
pranešimų ir paskaitų, jo tyrinėjimus finansavo Jordanijos ir Saudo Arabijos karališkieji fondai,
taip pat kitos išskirtinius mokslinius tyrinėjimus remiančios organizacijos. Jo darbai pripažįstami
tos srities klasika. Ajovos universiteto prof. John F. Finamore apie veikalą Philosophy and Theurgy
in Late Antiquity rašo: „Dr. Uždavinio mokslinis darbas atveria daugelį ryšių tarp Jamblicho
filosofijos ir senovės egiptiečių išminties [...] Kaip savo knygoje tvirtina dr. Uždavinys, visos
kultūros ir filosofijos susietos skirtingais būdais. Jis taip pat parodo, kad „teurgijos prasmė dažnai
yra suprantama klaidingai“. A. Uždavinį ypač vertinusio tarptautinio neoplatonizmo filosofijos
tinklo ISNS (Tarptautinė neoplatonizmo studijų draugija) 2012 m. surengtoje didžiulėje tarptautinėje
konferencijoje visa programos dalis buvo skirta A. Uždavinio nagrinėjamoms teurgijos, filosofijos ir
helėnų religijos sąsajų temai. Tai rodo didelį lietuvių mokslininko monografijos aktualumą. Įvairūs
užsienio mokslininkai pažymi, jog A. Uždavinys ypač prisidėjo siekiant įveikti siaurą ir kultūriškai
sterilizuotą platonizmo filosofijos tradicijos sampratą. Vienas autoritetingiausių senovės graikų
filosofijos, viduriniojo platonizmo ir neoplatonizmo žinovų Dublino Trinity College prof. Johnas
M. Dillonas apie lietuvių ekspertų nuvertintą A. Uždavinio monografiją yra pasakęs: „Šioje ypač
įkvepiančioje ir itin platų lauką apimančioje knygoje Algis Uždavinys, pasitelkęs savo neįtikėtiną
erudiciją, parodo neoplatonizmo teurgijos šaknis, glūdinčias Senovės Egipte, tokiu būdu jis įveda
platonizmo filosofiją į naują ir žymiai platesnį kontekstą. Neoplatonizmo tyrinėtojai jam už tai bus
nepaprastai dėkingi. Šios knygos skaitytojai pajus, kad jų požiūris į gyvenimą pasikeitė”.

Kitas žymus specialistas, Bendigo universiteto profesorius Harry Oldmeadow tvirtina A. Uždavinį
buvus ne tik žymiausią šiuolaikinį teurgijos tyrinėtoją, bet ir žmogų, palikusį „didžiulius darbus,
kurie ilgai išliks vertingi tiems mokslininkams ir ieškotojams, kurie ieško Tradicijos šviesos
pastarųjų dienų tamsoje“.

Tinklalapyje PracticalTheurgy.com A. Uždavinio knyga Philosophy and Theurgy in Late Antiquity
laikoma viena svarbiausių pasaulyje monografijų ir įvardijama kaip „naujausias atradimas teurgijos
tyrinėjimų scenoje, apžvelgiantis teurgiją iš graikiškosios, egiptietiškosios, mesopotamiškosios ir
netgi sanskritiškosios perspektyvų; tai -- itin kūrybingas komparatyvistinis darbas, nuostabiai surasti
ryšiai tarp teurgijos ir jos šaknų senovės Egipte“.

Prof. A. Uždavinys pagerbtas ir Tarptautinės neoplatonizmo studijų draugijos (ISNS): įrašytas į
jos sąrašus kaip vienas geriausių pasaulyje neoplatonizmo, sufizmo, hermetizmo, simbolių teorijos
specialistų. Sąrašą galima būtų tęsti – A. Uždavinio pasaulinio lygio įnašas į filosofiją neabejotinas.

Tačiau lietuviui ekspertui toks užsienio kolegų pripažinimas nė motais; jo vertinimas aiškus ir
paprastas – Philosophy and Theurgy in Late Antiquity -- 0 balų iš 5 galimų. Nors ekspertai savo
veiklą pridengia anonimiškumu, vis dėlto prašytume LMT pagrįsti tokią „ekspertinę“ išvadą. O gal
ir pats ekspertas galėtų tai padaryti.

Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Prof. (hp) dr. Audrius Beinorius
Prof. (hp) dr. Alvydas Jokubaitis
Doc. dr. Naglis Kardelis
Doc. dr. Darius Kuolys
Prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas
Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis
Dr. Vytautas Rubavičius
Prof. habil. dr. Arvydas Šliogeris