ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR DABARTINĖS MENO PSICHOLOGIJOS VIRSMAI

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS STUDIJŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

 

2013 m. birželio 15 d. rengia vienuoliktą respublikinę  estetikos ir meno filosofijos konferenciją

“ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR DABARTINĖS MENO PSICHOLOGIJOS VIRSMAI”

Konferencija vyks LKTI: Vilnius, Saltoniškių g. 58  birželio mėn. 15 d.


Konferencija numato šias sesijas:

1. Teorinės ir metodologinės estetikos, meno filosofijos,  meno psichologijos problemos
2. Komparatyvistinės estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos studijos
3. Rytų tautų estetika, meno filosofija ir meno psichologija
5. Meno psichologijos genezė ir istorinės metamorfozės
6. Menininko kūrybinis potencialas ir jo sudėtiniai komponentai (valia, fantazija, vaizduotė, pastabumas, atmintis, intuicija, įkvėpimas, darbingumas, asmenybės centruotumas, intencija, įsijautimas, koncentracija, asociatyvus ir metaforinis mąstymas, tobulumo siekimas)
7. Naujausių technologijų poveikis dabartinei estetikai, meno filosofijai ir meno psichologijai
8. Medijos ir posūkio į vaizdo kultūrą poveikis dabartinėms meno praktikoms
9. Iš Lietuvos estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos istorijos

Konferencijos Organizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Kęstutis Šapoka, dr. Odeta Žukauskienė.


  Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,  tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

Konferencijos koordinatorė:

Eglė Jurčiūtė-Balevičienė
El. paštas: egle.jurciute.baleviciene@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti Organizaciniam komitetui iki birželio 8 d.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam “Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų tomui”, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.