Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Dailės kūrinys yra autentiškas tam tikros epochos produktas ir reliktas, teikiantis įvairiopos, ne tik ikonografinės, informacijos istorijos mokslui. Tokia dailės kūrinio, kaip vizualinio istorijos šaltinio, svariai papildančio rašytinius šaltinius, vertė ypač išaugo šiandieninėje visuomenėje, kurioje vis daugiau informacijos perteikiama vizualinėmis medijomis. Ne išimtis ir nūdienė "gyvoji istorija", vis intensyviau mėginanti kurti pasakojimą vaizdais – knygų ar internetinių tekstų iliustracijomis, taip pat ir  filmais.

Kviečiame Jus, gerbiami kolegos, konferencijoje „Dailės kūrinys – istorijos šaltinis“ savo pranešimais atverti istorinių žinių klodus, glūdinčius dailės kūrinyje.

Konferencija vyks 2013 m. gruodžio 4 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institute

(Saltoniškių g. 58, Vilnius).

Pranešimų temas ir trumpas anotacijas prašytume iki šių metų lapkričio 1 d. siųsti konferencijos moderatorei dr. Skirmantei Žeimienei (el. pašto adresas: s.zeimiene@gmail.com , tel. 867087335).