ČIURLIONIO FENOMENAS: NAUJŲ INTERPRETACIJŲ GALIMYBĖS

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

 

2014 m. birželio 14 d. rengia  respublikinę  estetikos ir meno filosofijos konferenciją „ČIURLIONIO FENOMENAS:  NAUJŲ INTERPRETACIJŲ GALIMYBĖS“
Konferencija vyks Kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58.

KonferencijosOrganizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: prof. (h.p.) Gražina Daunoravičienė, Nida Gaidauskienė, prof. Stasys Goštautas, dr. Salomėja Jastrumskytė, prof. Darius Kučinskas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Aivaras Stepukonis, prof. Rokas Zubovas, dr. Odeta Žukauskienė.

Konferencija „ČIURLIONIO FENOMENAS:  NAUJŲ INTERPRETACIJŲ GALIMYBĖS“.numato šias sesijas:

1. Baltos dėmės ir naujų čiurlionistikos teritorijų paieškos
2. Asmenybė, charakteris ir kūrybą įtakojusi aplinka
3. Pasaulėžiūrinės nuostatos, estetiniai požiūriai ir susidomėjimas psichologija
4. Meninių interesų laukas. Sąsajos su įvairiomis meno kryptimis
5. Kūrybos orbita, pagrindinės temos ir meninių ieškojimų kryptys
6. Menų sąveikos problemos
7. Gamtos ir urbanizuoto pasaulio atspindžiai kūryboje
8. Sąlytis su Rytų tautų kultūros, estetikos ir meno tradicijomis
9. Lietuvybės apraiškos ir tautinis angažuotumas.
10. Čiurlionio  kūrybos paveldo, jo apsaugos, tyrimų ir sklaidos problemos


Už renginį atsakingas:
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai:  mob. 8 683 49 171, 
el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Kristina Garalytė, tel. 8~686 95 912,
el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir kelių sakinių tezėmis
siųsti el. paštu: kristinagaralyte@yahoo.com iki 2014 m. birželio 1 dienos.

Pranešimo trukmė 20 min.

Organizacinio komiteto adresas:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius
Saltoniškių g. 58, kab. 222, LT-2600 Vilnius

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi leidiniui, kurį numatoma išleisti 2016 metais.