Atminties problema vizualumo kultūroje

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

2013 m. gruodžio 6 d.  rengia konferenciją

ATMINTIES PROBLEMA VIZUALUMO KULTŪROJE

Šiuolaikiniai vizualumo kultūros tyrinėjimai aprėpia ne tik meno, filosofijos ir estetikos pažinimo sferą, bet ir kasdienybės, istorijos, politikos, socialinės ir kultūrinės psichologijos, kolektyvinės ir individualios vaizduotės bei kitas sritis. Šiame kontekste siūloma gvildenti dabarties kultūrai aktualias atminties problemas ir plėsti atminties tyrinėjimų lauką, kuris neretai apsiriboja istorinio paveldo ir kultūros paminklų analize. Kviečiame aptarti teorinius atminties diskursus, svarstyti apie kultūrinės atminties ir medijų sąveikas, prisiminimų ir užmaršties sanklodas, praeities įvaizdinimą ir istorijos rekonfigūracijas. Aptarti dabartizmo kultą, atminties subanalinimo ir suvienodinimo procesus bei galimybes manipuliuoti atmintimi reginio visuomenėje. Taip pat apmąstyti atminties išsaugojimo ir aktyvinimo būdus audiovizualinių technologijų amžiuje.

Konferencijoje siekiama sutelkti pagrindinį dėmesį į atminties raišką dabarties vaizdo kultūroje, aprėpiant įvairius atminties sandus, formas ir patirtis, kurios svarbios kolektyvinės tapatybės būčiai.

Siūlomos temos:
Vizualiniai atminties naratyvai
Atmintis vizualiose medijose
Mnemoninė reprezentacija
Atminties industrializacija ir ištrynimas
Atminties reprodukavimas ir archyvavimas
Atminties išsaugojimo ir aktyvinimo procesai
Prisiminimo ir užmaršties praktikos
Atminties politika ir kolektyvinė tapatybė
Atminties menas

Paraiškas dalyvauti su pranešimo pavadinimu ir trumpa anotacija prašome siųsti iki 2013 m. lapkričio 15 d.  dr. Odetai Žukauskienei (odeta.zukauskiene@gmail.com) ir doc. dr. Ritai Repšienei (r.repsiene@gmail.com)